Co z budową e-państwa?

299

W programie „Polska cyfrowa” skupiono kwestie związane z cyfryzacją państwa. Ma to wiele zalet, ale niesie i ryzyko. – Głównym celem „Polski cyfrowej” jest przyczynienie się do tego, aby w naszym kraju przestano używać głównie papieru i jak najwięcej osób korzystało z możliwości, jakie stwarza powszechna cyfryzacja – mówił Paweł Chorąży, wiceminister rozwoju, podczas debaty poświęconej temu programowi zorganizowanej przez „Rzeczpospolitą”. Jako cele szczegółowe programu wskazał likwidację tzw. białych plam, efektywne usługi e-administracji i włączenie grup, które nie korzystają z technologii cyfrowych, czyli osób najmłodszych i najstarszych, do świata cyfrowego.
Źródło: „Rzeczpospolita”