Mikropożyczka. Jak sprawdzić, czy została umorzona?

639
fot. Pixabay

Urzędy pracy zaczynają umarzać mikropożyczki dla przedsiębiorców. Nie informują jednak o tym pisemnie. Ci przedsiębiorcy, którzy złożyli wniosek drogą elektroniczną, mogą sprawdzić, czy pożyczka została umorzona.

Dla wielu przedsiębiorców, którzy skorzystali z mikropożyczki, mija właśnie okres trzech miesięcy od chwili jej otrzymania. Przepisy tarczy 4.0 znoszą obowiązek składania wniosku o jej umorzenie. Jak więc dowiedzieć się, czy pożyczka została umorzona, skoro UP nie ma obowiązku informowania o tym fakcie? Jedyna szansa na potwierdzenie to podgląd sprawy, gdy wniosek był składany drogą elektroniczną.

Urzędy mają możliwość sprawdzić, czy przedsiębiorca prowadzi działalność za pośrednictwem baz CEIDG czy KRS. Z łatwością mogą ustalić, czy był aktywny przez 3 miesiące od przyznania mu pieniędzy. Powiatowe urzędy pracy samodzielnie będą anulowały zobowiązanie, jeśli przedsiębiorca nadal będzie prowadził działalność. Można zatem przypuszczać, że urzędnicy będą sprawdzali przed formalnym umorzeniem, czy działalność nie została np. zawieszona.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych. Dlatego też przedsiębiorcy zgodnie z brzmieniem art. 15 zzd ust. 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) nie będą mieć obowiązku zapłaty podatku od umorzonej kwoty pożyczki.

Źródło: pit.pl