Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter – relacja

13
Kongres PMI

17 Międzynarodowy Kongres PMI Poland Chapter, odbywający się pod hasłem czas na rewolucję, zgromadził 21 i 22 listopada 2022 r. w Warszawie praktyków zarządzania projektami.

Nie ma ucieczki od zwinnego podejścia do zarządzania projektami – hasło to padało wielokrotnie z kongresowej sceny. Prelegenci zachęcali do zmiany nastawienia, podejścia, otwarcia się na zwinność, próbowania nowej drogi. Są nią rozwiązania, które łączą oczekiwania członków zespołów i interesariuszy, a także pozwalają szybko reagować na zmiany, zmniejszając tym samym poczucie niepewności i budując organizacyjną reziliencję.

Wszystko to ma zwiększyć efektywność działania firmy i zapewnić jej konkurencyjność. Prelegenci podkreślali też, że nie można przy tym zapominać o dobrostanie psychicznym pracowników. 

Głos z Grupy MiŚOT

Wśród wielu prelegentów i mówców występujących na 17 Międzynarodowym Kongresie PMI pojawił się również Marcin Orocz, dyrektor Biura Projektów MiŚOT SA. Podczas wystąpienia opowiadał o różnicach pomiędzy podejściami SMART i OKR do wyznaczania celów, pogoni za marzeniami, opomiarowanymi wskaźnikami czy kluczowymi rezultatami do osiągnięcia.

Przedstawił też, w jaki sposób w Grupie MiŚOT inkubowane są pomysły i realizowane projekty, a także, jak wyznaczone zostały cela na 2023 rok .

W jego wystąpieniu została poruszona kwestia etyki wskaźników i wykorzystania ich do przeciwdziałania wypaleniu, depresji, chronicznemu zmęczeniu pracowników, które staje się plagę współczesnych projektów.

Jak stworzyć organizację, w której pracownik ze swoją, czasami ciężką historią, może poczuć się bezpiecznie na tyle by mógł stanąć na nogi i realizować zadania z poczuciem sensu, odzyskując równowagę psychiczną i zwiększając odporność na stres.

Wypowiedź Marcina Orocza uwzględniała też praktyczne porady dotyczące tego jak dbać o relacje z pracownikami i tworzyć środowisko, które pozwala na błędy, co z kolei stanowi podwalinę sukcesu. 

Prezentacja spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem, a kuluarowe dyskusje toczyły się do późnych godzin nocnych. 

ISPortal był patronem medialnym wydarzenia.