Michał Kanownik ponownie prezesem Cyfrowej Polski

Michał Kanownik, Prezes Cyfrowej Polski

Na walnym zgromadzeniu członków Związku Cyfrowa Polska na prezesa wybrano Michała Kanownika. To już jego czwarta dwuletnia kadencja na tym stanowisku. Zajmuje się od 2015 roku.

Przed Kanownikiem kolejne wyzwania w trakcie nowej kadencji. Sam wymienił chociażby kwestie związane z prawem autorskim i implementacją Dyrektywy, reformę opłaty reprograficznej czy budowę systemu podatkowego zachęcającego firmy do innowacji.


– Ciągle musimy pamiętać też o walce z kryzysem postpandemicznym np. poprzez wspieranie rynku e-commerce oraz e-usług, a także działania na rzecz zmniejszenia wykluczenia cyfrowego czy rozwoju kompetencji cyfrowych zarówno w biznesie, jak i każdego obywatela – wymieniał Kanownik.

Inne zagadnienia, z którymi przyjdzie mu się zmierzyć to wdrażanie sieci 5G, w tym zapewnienie regulacji dotyczące bezpieczeństwa sieci czy rozwój inicjatywy Cyfrowego Trójmorza.

Walne zgromadzenie podjęło również decyzję o tym, ze w zarządzie organizacji nadal będą zasiadać Włodzimierz Ossowski z Action SA i Jacek Łęgiewicz z Samsung Electronics Polska.

 Źródło: cyfrowapolska.org