TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Maszt telekomunikacyjny co to jest?

Maszt telekomunikacyjny jest stałym elementem naszego krajobrazu i naszej rzeczywistości. Każdy go widział i prawie każdy z niego korzysta. Ale czym jest? Jakie są jego rodzaje? Czy każdy masz telekomunikacyjny działa tak samo?
Przecież nie wystarczy powiedzieć, że maszt telekomunikacyjny jest budowlą wykorzystywaną przez operatorów telekomunikacyjnych, co umożliwia im świadczenie usług telekomunikacyjnych, by wszystko stało się jasne. Trzeba zagadnieniu przyjrzeć się znacznie bliżej.

Co to jest maszt telekomunikacyjny?   

Definicję masztu telekomunikacyjnego w jego najszerszej formule i najbardziej podstawowej definicji stworzył Międzynarodowy Związek Telekomunikacyjny (ang. International Telecommunication Union, ITU). W tej definicji maszt telekomunikacyjny to stacja bazowa z zestawem urządzeń nadawczo-odbiorczych, którymi mogą być nadajnik i odbiornik ora z urządzeniami im towarzyszącymi. Taki maszt telekomunikacyjny znajduje się w konkretnym miejscu by zapewnić dostępność usług telekomunikacyjnych.

Zatem sam masz taki budowla jest istotny, jednak jest jednym z elementów tworzących taką stację bazową. Dopiero zestaw urządzeń na nim zamieszczonych odpowiada za zasięg i możliwość kontaktu. CO ciekawe często na jednym maszcie znajdują się sprzęty nie jednego operatora a kilku. Rolę masztu może pełnić także wieża, komin czy umieszczony na dachu budynku metalowy stelaż. Nie ma różnicy, czy jest to budowla wolnostojąca czy wykorzystująca inną jako bazę. Istotne jest, by była stabilna i znajdowała się wysoko, co pozwoli umieszczonym na niej urządzeniom uzyskać odpowiedni zasięg.

Wieże i maszty telekomunikacyjne 

Wieże telekomunikacyjne czy też wieżowe stacje bazowe powstają najczęściej w obszarach innych niż miejskie. W obszarach miejskich najczęściej maszty telekomunikacyjne stanowią jedynie elementy umieszczane na znajdujących się tam budowlach. Poza tymi obszarami, gdzie zabudowania mają mniejsze zagęszczenie, a potrzebne jest odpowiednie często rozmieszczenie stacji bazowych dla zachowania dobrego zasięgu sygnału, buduje się wieże telekomunikacyjne.

Wieże telekomunikacyjne czy też maszty telekomunikacyjne mogą być stalowymi wieżami kratowymi, stalowymi wieżami rurowymi czy też żelbetonowymi albo strunobetonowymi wieżami rurowymi. W przypadku masztów telekomunikacyjnych kratowych z uwagi na ich wagę (są lżejsze od innych rozwiązań także od wież kratowych) konieczne jest stosowanie odpowiednio mocowanych odciągów. Wymaga to więcej miejsca pod taką konstrukcję, dlatego jest to rozwiązanie najrzadziej stosowane.

Warto tutaj zaznaczyć jaka jest różnica między wieżą telekomunikacyjną a masztem telekomunikacyjnym.

Wieża telekomunikacyjna jest wspornikiem utwierdzonym w fundamencie. Masz telekomunikacyjny jest natomiast belką ciągłą ze wspornikami i przegubowym mocowaniem. Jednak nazwy te często stosowane są wymiennie niezależnie od tego, że takie wymienne nazewnictwo jest nieprawidłowe z technicznego punktu widzenia.

Spotyka się także takie stacje bazowe, które nie są ani masztami telekomunikacyjnymi ani wieżami telekomunikacyjnymi w ścisłym sensie. Dotyczy to głównie konstrukcji umieszczanych na dachach. Są one sztywno zamocowane do postawy jak ma to miejsce w przypadku wieży telekomunikacyjnej, jednak dla lepszej stabilności podparte są zastrzałami czy odciągami, co jest charakterystyczne dla masztu telekomunikacyjnego. Takie konstrukcje potocznie również nazywa się masztami telekomunikacyjnymi.

Wysokość masztów telekomunikacyjnych  

Najczęściej spotykane wieże telekomunikacyjne/maszty telekomunikacyjne mają wysokość 40–50 metrów. Spotyka się także konstrukcje niższe o wysokości 25-30 metrów. Pojawiają się również wyższe, które mają do 70 metrów.

Wieże telekomunikacyjne o wysokości powyżej 70 metrów są najczęściej stacjami przekaźnikowymi. Zapotrzebowanie jednak na tak wysokie konstrukcje telekomunikacyjne jest mniejsze niż w przypadku tych najpowszechniejszych w granicach 40-50 m.

Stacja bazowa telefonii komórkowej    

Stacja bazowa telefonii komórkowej zwana jest również stacją przekaźnikową (ang. base transceiver station, BTS). Wykorzystywana jest w system ach łączności bezprzewodowej, w telefonii mobilnej. Jest to umieszczone na wysokim maszcie urządzenie, które wyposażone jest w antenę fal elektromagnetycznych. Dalsza infrastruktura odpowiedzialna za przekazywanie sygnału może składać się z sieci światłowodów lub wykorzystywać elementy radiolinii.

Wyposażenie stacji bazowej zawiera:
– baterie – do zasilania awaryjnego stacji,
– prostownik – do ładowania baterii oraz do zasilania stacji napięciem 48V,
– klimatyzację,
– grzejnik,
– wentylator awaryjny, który załącza się w przypadku awarii klimatyzacji,
– centralkę alarmową,
– urządzenia radiolinii,
– urządzenie radiowe obsługujące ruch generowany przez użytkowników,
– umieszczone na maszcie anteny.
W przypadku pojedynczej stacji bazowej telefonii komórkowej obejmuje ona zasięgiem jedną lub kilka komórek sieci telekomunikacyjnej. Terminal użytkownika czyli odbiornik znajdujący się w urządzeniu korzystającego z danej sieci komórkowej, wykorzystuje sygnał tej stacji bazowej, która ma najmocniejszy sygnał w danym momencie. Zmiana stacji bazowej dokonuje się w urządzeniu automatycznie w zależności od tego, jakie stacje są w jego zasięgu i która z nich ma najsilniejszy sygnał.

Maszt telekomunikacyjny: zasięg maksymalny

Masz telekomunikacyjny zasięg ma zależny od wysokości samego masztu telekomunikacyjnego jak i wysokości, na której umieszczone są nadajniki na maszcie telekomunikacyjnym. Dlatego różnica zasięgu masztu telekomunikacyjnego waha się od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów.

Ciekawostki na temat masztu telekomunikacyjnego


Maszt telekomunikacyjny jest już tak wrośniętym elementem krajobrazu i naszej rzeczywistości, że pojawia się nawet w zadaniach matematycznych w szkołach.
Przykładem jest zadanie:Maszt telekomunikacyjny rzuca cień, który jest 2 razy krótszy niż wysokość masztu. Oblicz cosinus kąta, pod jakim padają promienie słoneczne.


Czytaj także:

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze