Marek Zagórski przejmuje nadzór nad departamentem telekomunikacji

Minister cyfryzacji Marek Zagórski zgodnie z wydanym rozporządzeniem przejął nadzór nad departamentami telekomunikacji oraz cyfryzacji. Zmiany w sprawie zakresu czynności i kompetencji urzędników resortu wiążą z odejściem wiceminister Wandy Buk do zarządu spółki PGE.

Nadzorem ministra objęta została większość departamentów i jednostek organizacyjnych ministerstwa cyfryzacji.

Wiceminister Adam Andruszkiewicz koordynuje prace ministerstwa i proces legislacyjny oraz kieruje departamentami: prawnym, polityki międzynarodowej, rozwiązań innowacyjnych i zarządzania danymi. Może także zastępować ministra w czasie jego nieobecności lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków.

Dyrektorem generalnym ministerstwa pozostaje Jacek Dziuba.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji