Komisja Europejska ocenia przepisy dot. budowy sieci szerokopasmowych

481

Komisja Europejska prowadzi konsultacje społeczne dotyczące unijnych przepisów odnośnie pomocy państwa w zakresie budowy sieci szerokopasmowych. Oceniana będzie ich przydatność dla ISP oraz zgodność z najnowszymi zmianami technologicznymi i rynkowymi.

Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca wykonawcza odpowiedzialna za politykę konkurencji, zajęła stanowisko i przyznała, że „cyfrowa transformacja Europy zależy od wysokiej jakości sieci”. Zdaniem Vestager rozpoczęte konsultacje pomogą KE ocenić, czy istniejące zasady pomocy państwa dotyczące wsparcia publicznego na rzecz budowy sieci szerokopasmowych są nadal odpowiednie do celu i czy są przygotowane do sprostania wyzwaniom cyfrowej przyszłości Europy.

Przepisy będą oceniane według ich skuteczności, wydajności, spójności, stosowności i wartości dodaną dla europejskiego porządku prawnego.

Zdaniem KE obecne przepisy mogą potrzebować nowelizacji ze względu na znaczny skok technologiczny. Obecne wytyczne pochodzą z 2013 r. Umożliwiają one państwom członkowskim wspieranie budowy sieci szerokopasmowych oraz wdrażanie inwestycji publicznych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w funkcjonowaniu rynku i gdy inwestycje te przynoszą znaczną poprawę na rynku pod względem dostępności usług, przepustowości, prędkości i konkurencji. Żadna interwencja publiczna nie może mieć miejsca w przypadku, gdy prywatni operatorzy zainwestowali lub w wiarygodny sposób planują inwestować w tym obszarze, natomiast rozporządzenie dot. wyłączeń blokowych nr 651/2014 („GBER”) zwalnia państwa członkowskie z obowiązku zgłaszania środków wspierających wdrażanie sieci szerokopasmowych na obszarach, na których nie ma tego typu inwestycji.

Konsultacje społeczne prowadzone przez KE zakończą się 5 stycznia 2021 r.

Źródło: money.pl