TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Mały ZUS Plus – Rzecznik MŚP zaczął, Rzeczniczka MŚP kontynuuje temat

Od wielu miesięcy Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców prowadzi spór z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawie przepisów dotyczących tzw. Małego ZUS Plus. Wiele działań w tym temacie podjął Adam Abramowicz, gdy pełnił to stanowisko. Teraz kontynuuje walkę Agnieszka Majewska, która jest nową Rzeczniczką MŚP. Ostatnio Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim wydał wyrok, który po raz pierwszy przechyla szalę na rzecz przedsiębiorców.

Mały ZUS Plus to preferencja składkowa, z której przedsiębiorcy mogą korzystać przez trzy lata. Problematyczna jest kwestia interpretacji, ile powinna wynosić przerwa w działalności, by móc ponownie skorzystać z tego rozwiązania. Rzecznik MŚP uznał, że intencją ustawodawcy było wprowadzenie dwóch lat przerwy. Zdaniem ZUS maja to być trzy lata.

Dlatego od początku 2024 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odmawia przedsiębiorcom możliwości korzystania z Małego ZUS Plus w przypadku, gdy korzystali z niego od stycznia 2019 r. do grudnia 2021 r. Tej interpretacji sprzeciwia się Rzecznik MŚP.

Jeszcze w okresie, gdy na stanowisku był Adam Abramowicz, podjął on szereg działań związanych z tematem. Wystąpił chociażby o zajęcie stanowiska w tej sprawie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Nie wydało ono jednoznacznego stanowiska, dlatego Rzecznik MŚP podjął szereg interwencji procesowych.

Kolejne działania Rzecznika MŚP

W przypadku, gdy ZUS uniemożliwiał przedsiębiorcom złożenia za pośrednictwem systemów teleinformatycznych dedykowanych Zakładowi dokumentów zgłoszeniowych do Małego ZUS Plus, Rzecznik MŚP występował do właściwych Oddziałów ZUS. Składał w nich wnioski o wydanie decyzji w sprawie.

W przypadku wydawania decyzji odmawiających prawa do skorzystania z Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024 r., Rzecznik wnosił odwołania do właściwego sądu powszechnego.

Przełomem w sprawie jest wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z 27 czerwca 2024 r. Przyznał on przedsiębiorcy prawo do Małego ZUS Plus od 1 stycznia 2024. Jednocześnie sąd wskazał, że przy interpretacji przepisów dotyczących tej preferencji składkowej trzeba brać pod uwagę intencję ustawodawcy. Chciał on, by ulga przysługiwała przez 36 miesięcy w cyklicznych 5-letnich okresach. Jest to zgodne z tym, co wnioskował Rzecznik MŚP.

Sąd zwrócił również uwagę na art. 11 ustawy Prawo przedsiębiorców. Nakazuje on organowi stosowanie zasady przyjaznej interpretacji przepisów i rozstrzygania wątpliwości na korzyść przedsiębiorców.

–  W toczących się postępowaniach sądowych Rzecznik będzie powoływał się na wspomniany wyrok z dnia 27 czerwca 2024 r. oraz na zawartą w nim argumentację w celu przedstawienia kształtującej się linii orzeczniczej.  Natomiast od ewentualnych niekorzystnych wyroków sądowych z ramienia Rzecznika MŚP będą składane apelacje – mówi Agnieszka Majewska, nowa Rzeczniczka Małych i Średnich Przedsiębiorców, zapowiadając tym samym kontynuację pracy poprzednika.

Źródło: Rzeczniczka MŚP

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze