Legalne zatrudnianie osób przybywających z Ukrainy

220

Powstał przewodnik dla przedsiębiorców zatytułowany „Jak legalnie zatrudniać osoby przybywające z Ukrainy”. Zawiera informacje prawne i praktyczne dotyczące zatrudniania osób przybyłych z rejonu objętego wojną. Został przygotowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie, KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni oraz Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

W części redagowanej przez  Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach znajduje się szeroka odpowiedź na pytanie: Czy w obecnej sytuacji, obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski przed i po 24.02.2022 r. może legalnie pracować i na jakich warunkach?

Zawarte w niej informacje prawne dotyczą stanu na dzień 23.03.2022 r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotował  wykaz dokumentów, które uprawniają do pobytu w Polsce czy dokumentów potwierdzających rezydencję podatkową.

KBZ Żuradzki Barczyk & Wspólnicy Adwokaci i Radcy Prawni sp.k. przygotowali zbiór przepisów prawnych określających zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy w Polsce. Uwzględnili również możliwość podjęcia pracy na podstawie Specustawy .

W ich części jest także szereg  praktycznych informacji dla przedsiębiorców, którzy chcą zatrudniać u siebie osoby z Ukrainy.

Pełen przewodnik: