Łączna wartość oddolnej pomocy Polaków dla uchodźców z Ukrainy szacowana jest na 10 mld zł. MiŚOT mają w tym swój udział.

30

Polski Instytut Ekonomiczny opracował raport, z którego wynika, że Polacy mogli wydać nawet 10 mld PLN na pomoc udzielaną uchodźcom z Ukrainy i to jedynie w pierwszych miesiącach wojny. Pomagaliśmy i pomagamy poprzez zbiórki pieniędzy, ubrań, a także wspierając doraźnie poszczególne osoby i rodziny.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy od rozpoczęcia inwazji Rosji na Ukrainę, w pomoc na rzecz uchodźców zaangażowało się 70 proc. Polaków – czytamy w podsumowaniu raportu PIE. – Szacowana wartość prywatnych wydatków na ten cel mogła wynieść w badanym okresie nawet 10 mld zł, tj. 0,38 proc. PKB. Dla porównania, w całym 2021 r. prywatne wydatki na cele dobroczynne wyniosły 3,9 mld zł. Łączna wartość pomocy udzielonej uchodźcom przez władze oraz obywateli Polski to blisko 1 proc. polskiego PKB.

Formy wsparcia

Połowa Polaków zaangażowała się w pomoc uchodźcom także w dłuższym przedziale czasu. Najpopularniejszymi formami wsparcia była pomoc rzeczowa i przekazy pieniężne. 59 proc. badanych zaangażowało się w zakup potrzebnych artykułów, a 53 proc. wpłacało pieniądze na rzecz uchodźców. Rzadziej stosowanymi formami wsparcia były:

  • pomoc w załatwianiu różnego rodzaju spraw (20 proc. badanych);
  • zaangażowanie w wolontariat (17 proc. badanych);
  • udostępnianie mieszkań (7 proc. badanych).

Łączna wartość

Zdaniem twórców raportu najbardziej prawdopodobna faktyczna wartość pomocy finansowej obywateli Polski dla uchodźców z Ukrainy mieści się w przedziale 9 – 10 mld zł. Skala, forma i intensywność pomocy oferowanej uchodźcom zmieniały się wraz z rozwojem kryzysu uchodźczego i oczekiwaniami związanymi z zakończeniem konfliktu. Z czasem też liczba osób aktywnie włączających się w pomoc uchodźcom zmalała. Na przełomie kwietnia i maja 57 proc. badanych deklarowało uczestnictwo w jakiejś formie działań pomocowych. Warto jednak podkreślić, że aż 50 proc. wskazywało na zaangażowanie zarówno na początku wojny, jak i w późniejszym okresie, kiedy realizowano badanie.

Wparcie MIŚOT

Udział w zbiórce na rzecz Ukrainy mają także MIŚOT. Poprzez specjalną skarbonkę „MIŚOT dla Ukrainy” podpiętą pod zbiórkę na pomoc Ukrainie na portalu Siepomaga.pl operatorzy zebrali ponad 209 tys. złotych.

Według lipcowego podsumowania portalu Siepomaga.pl z zebranych pieniędzy zakupione zostały środki medyczne, które w formie osobistych apteczek taktycznych, czyli tzw. IFAK (Individual First Aid Kit), przekazane zostaną obrońcom Ukrainy i wolontariuszom, którzy niosą pomoc humanitarna w strefie wojny. W Charkowie prowadzone są także szkolenia pierwszej pomocy z użyciem dostarczonych zestawów ratowniczych.

Wielu operatorów wprowadziło także usługę nieodpłatnego korzystania z internetu w mieszkaniach udostępnianych uchodźcom, a Fundacja LOKALNI przygotowała uproszczone dokumenty, takie jak umowa, regulamin oraz niezbędne załączniki przetłumaczone na język ukraiński na bazie wzorców umów telekomunikacyjnych Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

Dzięki MiŚOT-om udało się także zakupić sprzęt potrzebny młodzieży z Ukrainy, która została zakwaterowana w hotelu w Janowie Podlaskim, w którym odbywał się Drugi Lokalny Zjazd MIŚOT.