Kto zostanie Operatorem Infrastruktury DSS?

758

Nie przegap szansy! Nadal możesz ubiegać się o stanowisko Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej.

Województwo Dolnośląskie ogłosiło kolejne postępowanie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, które dotyczy zawarcia umowy koncesji na usługi. Do zadań Operatora będzie należała rozbudowa i eksploatacja sieci. Czas składania wniosków upływa w dniu  9 września, o godz. 12.00.
A teraz do rzeczy.  Partner prywatny będzie odpowiedzialny m.in. za administrowanie infrastrukturą teletechniczną oraz za jej utrzymanie i konserwację. W ramach wynagrodzenia Operator będzie miał prawo do pobierania pożytków z eksploatacji infrastruktury powierzonej w dzierżawę. Partner prywatny będzie świadczył przez cały okres trwania umowy usługi polegające na dostarczaniu sieci telekomunikacyjnej lub zapewnianiu dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej innym operatorom.
Partner prywatny uzyska dostęp do Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej w zamian za czynsz. Oczywiście zachowa też prawo do zatrzymywania dochodu osiąganego z tytułu świadczenia usług w oparciu o powierzoną infrastrukturę.
A oto podstawowe parametry Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, która zostanie powierzona Operatorowi Infrastruktury:

  • długość  – co najmniej 1 564,0 [km],
  • liczba węzłów sieci – co najmniej 157 (1)  [szt.], z tego:
  • węzły szkieletowe (funkcja retransmisji, agregacji, zwielokrotnienia i dostępu do sieci) – 9 [szt.],
  • węzły dystrybucyjne (funkcja agregacji i dostępu do sieci) – 82 (2)  [szt.],
  • węzły dostępu do sieci (pasywne punkty styku) – co najmniej 66 (3)  [szt.],
  • liczba centrów zarządzania siecią (CZS, zCZS): 2 [szt.],
  • liczba internetowych punktów wymiany ruchu z sieciami operatorów telekomunikacyjnych (IPX): 2 [szt.],
  • liczba ustalonych punktów styku z Wielkopolską Siecią Szerokopasmową – 2 [szt.].

Źródło: www.umwd.dolnyslask.plwww.polskaszerokopasmowa.pl