TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Kto zajmuje się czym, czyli podział zadań w UKE

Urząd Komunikacji Elektronicznej opublikował dokument, w którym znajduje się aktualny podział zadań kierownictwa. Zostały w nim wyszczególnione również departamenty, nad którymi kontrole pełnią poszczególne osoby.

Prezes UKE – Jacek Oko

Prezes UKE –  Jacek Oko przede wszystkim kieruje działalnością całego urzędu i ustala kierunen polityki UKE. Ponadto nadzoruje pracę i podejmowane działania merytoryczne w:
– Biurze Prezesa,
– Departamencie Infrastruktury,
– Departamencie Kontroli,
– Departamencie Prawnego,
– Departamencie Regulacji,
– Departamencie Strategii i Analiz,
– delegaturach, Pełni też rolę nadzorczą w powoływanych zespołach i komisjach.

Zastępca Prezesa UKE – Krzysztof Dyl

Krzysztof Dyl jest zastępcą Prezesa UKE. W obszarze jego obowiązków leży określanie kierunków pracy związanych z  tworzeniem warunków dla rozwoju krajowych służb radiokomunikacyjnych. Odbywa się to przez:

– zapewnienie niezbędnych przydziałów częstotliwości,
– zapewnienie dostępu do zasobów orbitalnych,
– gospodarowaniem zasobami numeracji,
– gospodarowanie znakami identyfikującymi abonenta.

Krzysztof Dyl nadzoruje pracę Departamentu Częstotliwości i Departamentu Techniki. Zarządza także Platformą Lokalizacyjno-Informacyjną z Centralną Bazą Danych (PLI CBD).

Zastępca Prezesa UKE – Karol Krzywicki

Drugi zastępca Prezesa UKE, Karol Krzywicki, odpowiedzialny jest za zapewnienie prawidłowości funkcjonowania rynku pocztowego. Określa zadania merytoryczne i nadzoruje pracę w:
– Departamencie Pocztowym,
– Departamencie Polityki Konsumenckiej,
– Departamencie Spraw Zagranicznych.

Do zadań Karola Krzywickiego należą też sprawy związane z kształtowaniem polityki konsumenckiej. Są to również działania mające na celu ochronę interesów konsumentów czy współpraca z instytucjami Unii Europejskiej oraz międzynarodowymi organizacjami telekomunikacyjnymi i pocztowymi.

Dyrektor Generalny UKE – Zbigniew Zieliński

Wyznacza on i nadzoruje zadania w sprawach:
– Biura Dyrektora Generalnego,
– Biura Finansów,
– Biura Administracji,
– Biura Informatyki,
– Departamentu Bezpieczeństwa;
– powoływanych zespołach i komisjach.


Szczegółowy podział obowiązków wraz z przepisami:

Źródło: UKE
Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...