Kraków, Bosaków 5 – to jeszcze nie koniec

39
logo Play

Od kilku miesięcy śledzimy uważnie spór między Play i mieszkańcami bloku przy ul. Bosaków w Krakowie. Przedstawiamy aktualne stanowisko operatora.

Przypomnijmy, że Play chciał postawić na budynku maszt, a mieszkańcy byli temu przeciwni. Obawiali się, że uniemożliwi im to montaż paneli fotowoltaicznych.

W ramach swojej działalności operacyjnej P4 sp. z o.o. (operator sieci PLAY) prowadzi w trybie ciągłym wiele inwestycji infrastrukturalnych na terenie całego kraju, w tym także w Krakowie – czytamy w aktualnym stanowisku przesłanym nam przez Pawła Antończyka, eksperta ds. Public Affairs spółki P4. – Celem prowadzonych inwestycji jest zapewnienie jak najlepszego dostępu do bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej pozwalającej na niezakłócone rozmowy oraz dostęp do szybkiego połączenia internetowego.

Wybór miejsca każdej nowej inwestycji poprzedzony jest szczegółowym procesem analizy, uwzględniającym wiele czynników m.in. pomiary jakości sygnału wykonywane w terenie, obciążenie sieci, zgłoszenia klientów dotyczące jakości usług, uwarunkowania terenu, czy wreszcie dostosowanie lokalizacji do siatki już istniejących stacji bazowych.

Kolejny etap sporu

W najważniejszej kwestii stanowisko operatora jest zaś następujące:

Infrastruktura planowana na budynku przy ul. Bosaków 5 w Krakowie jest na etapie decyzji Prezydenta Miasta Krakowa o odmowie ograniczenia korzystania z nieruchomości, od której stronom przysługuje odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Stacja planowana na budynku będzie miała 3 metry wysokości. Zarówno maszt jak i elementy przyłącza energetycznego nie ograniczą możliwości zamontowania obok instalacji fotowoltaicznej. Stacje bazowe nie wpływają także negatywnie na jerzyki oraz inne ptaki, co m.in. potwierdziły przeprowadzane przez nas ekspertyzy ornitologiczne. Lokalizacja na budynku przy ul. Bosaków 5 zapewni najlepsze parametry dla zapewnienia stabilnej łączności bezprzewodowej dla tego obszaru miasta. Ma to kolosalne znaczenia także dla bezpieczeństwa mieszkańców i odwiedzających Kraków.

Normy i standardy

Paweł Antończyk przypomina też, że w Polsce funkcjonuje obecnie kilkadziesiąt tysięcy stacji bazowych telefonii komórkowej i sugeruje, że inwestycja przy Bosaków 5 w Krakowie właściwie się wśród nich nie wyróżnia. Zaznacza też, że każda z inwestycji operatora sieci Play spełnia normy zawarte w obowiązujących aktach prawnych i kontrolowanych m.in. przez Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Wszystkie stosowane urządzenia nadawcze spełniają wymogi norm oraz polskiego prawa, a przed uruchomieniem podlegają obowiązkowemu badaniu pod kątem zgodności z obowiązującymi limitami emisji pola elektromagnetycznego do środowiska w miejscach dostępnych dla ludności. Jedynie w przypadku poprawnego wyniku takiego badania wykonanego przez niezależne, akredytowane laboratorium pomiarowe, możliwe jest uruchomienie stacji bazowej telefonii komórkowej – czytamy w odpowiedzi.