Krajowy Instytut Mediów o korzystaniu z mediów

144
KIM Krajowy Instytut Mediów

Badanie Założycielskie KIM miało za zadanie przedstawić sposoby i częstość korzystania z mediów elektronicznych. Wskazywało również wyposażenie w urządzenia do odbioru mediów elektronicznych gospodarstw domowych, jak również poszczególnych ich członków.

Krajowy Instytut Mediów opublikował wyniki Badania Założycielskiego. W trakcie badania sprawdzano liczbę urządzeń do odbioru mediów w gospodarstwach domowych. Są to telewizory, laptopy, komputery, smartfony czy odbiorniki radiowe. Badano również wiek sprzętów czy rodzaj dostępu do internetu.

Pomiary KIM realizował od lipca 2021 do marca 2022. Docelowo badaniem ma być objętych 3o tys. gospodarstw, jednak na razie w badaniu brała udział mniejsza ich liczba.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy 10 414 gospodarstw z przebadanych 12 644 oglądało telewizję tradycyjną.

Z 11 695 gospodarstw badanego pod kontem słuchania radia wszystkie potwierdziły taką aktywność.

10 009 gospodarstw z 12 145 przebadanych  korzysta z internetu.

Szczegółowy opis metodologii badania, sposobu jego przeprowadzenie i pełne wyniki dostępne są w RAPORCIE.

Źródło: dzieje.pl