KPRM Cyfryzacja odpowiada na zarzuty NIK

67

Przeprowadzając kontrolę działań rządowych w obszarze cyberbezpieczeństwa NIK znalazł wiele niedociągnięć, a nawet uchybień. Pojawiły się one w opublikowanym raporcie „Działania państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości”. Do zarzutów w nim zawartych odnosi się KPRM Cyfryzacja.

7 marca 2023 r. opublikowano raport z kontroli NIK „Działania państwa w zakresie zapobiegania i zwalczania skutków wybranych przestępstw internetowych, w tym kradzieży tożsamości”. Zawiera on liczne uwagi do działań prowadzonych w obszarze cyberbezpieczeństwa przez KPRM.

KPRM Cyfryzacja odnosząc się do raportu zwraca uwagę na to, że kontrola została przeprowadzona dwa lata temu, przez co nie uwzględnia działań podejmowanych w ostatnim czasie. Pandemia o wojna w Ukrainie mają wpływ na bezpieczeństwo cyfrowe w Polsce. Nie pozostaje to bez odzewu. KPRM Cyfryzacja w ramach obrony przed zarzutami wymienia działania, które podejmowane są obecnie dla lepszego ochrony obywateli w obszarze cyberbezpieczeństwa. Są to m.in.:
– przygotowany przez Cyfryzacja KPRM projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości – w aplikacji mObywatel ma pojawić się możliwość zamieszczenia zastrzeżenia wobec zaciągania zobowiązań finansowych, co ma uchronić obywateli i obywatelki przed wyłudzeniami
projekt ustawy o zwalczaniu nadużyć w komunikacji elektronicznej skierowany już do Sejmu, który nakłada na operatorów telekomunikacyjnych obowiązek blokowania SMS-ów wyłudzających dane i połączeń głosowych podszywających się pod inną osobę lub instytucję.

Ponadto odniesiono się do zarzutów o niewystarczające działania edukacyjne prowadzone w zakresie cyberbezpieczeństwa. KPRM Cyfryzacja twierdzi, że taki wniosek wynika z wzięcia pod uwagę jedynie niewielką część działań realizowanych w ramach kampanii komunikacyjnych. Wymienia przy okazji prowadzone przez siebie kampanie takie jak:
– kampania skierowana do rodziców i opiekunów „Nie zagub dziecka w sieci”,
– seria animowanych filmów dla dzieci „Bądź z innej bajki”,
– kampania e-senior potrafi!,
– akcja „Seniorze, spotkajmy się w sieci”,
– 18 scenariuszy CYBER lekcji,
– platforma e-letningowa  „Bezpieczni w sieci”.

W kwestiach związanych z zarządzaniem Systemem S46 i podejrzeniem niegospodarności przy jego obsłudze KPRM Cyfryzacja wyjaśnia, że system nie służy bezpośrednio zwalczaniu cyberprzestępczości skierowanej przeciwko „indywidualnym użytkownikom internetu”. Jego celem jest możliwość wymiany informacji także w sytuacjach, gdy zakłócone będzie funkcjonowanie internetu lub publicznej sieci telefonicznej. Dlatego KPRM Cyfryzacja uznaje bezzasadne zarzuty NIK dotyczące nieprawidłowości w działaniu tego systemu.

O raporcie NIK, do którego odnosi się KRPM Cyfryzacja pisaliśmy tutaj:

Źródło: gov.pl