TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Koronawirus w Polsce. Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Zmiany w zakresie pracy zdalnej, zwolnienia od stosowania prawa zamówień publicznych czy prawa budowlanego oraz możliwości wydawania przedsiębiorcom poleceń przez premiera czy wojewodę. Do Polski dotarł koronawirus. Aby nie ziścił się włoski scenariusz, rząd wprowadza wiele prewencyjnych działań. Ministerstwo Rozwoju szykuje również projekt pakietu osłonowego dla firm.

Premier i Główny Inspektorat Sanitarny – decydujący głos

Specustawa o przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawira obowiązuje od 8 marca. Co powinien więc zrobić przedsiębiorca? Jakie prawa mają pracownicy?

Premier, na wniosek wojewody, może wydawać polecenia osobom prowadzącym firmę. Nie podlegają one uzasadnieniu i powinny zostać wykonane natychmiast. Za jego realizację zapłaci budżet państwa.

W walce z koronawirusem powinniśmy też postępować zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego lub działającym z jego upoważnienia wojewódzkiego inspektora sanitarnego. Mogą oni nakazać podjęcie konkretnych działań, które będą zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa czy nałożyć obowiązek przeprowadzenia kontroli.

Możliwość pracy zdalnej

Zgodnie z ustawą pracownicy mogą zostać poproszeni przez pracodawcę do wykonywania pracy zdalnie (np. z domu), a gdy z powodu epidemii zamknięte zostaną: żłobek, klub dziecięcy, przedszkole czy szkoła pracownik zyskuje prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

Bez trybu zamówień publicznych i rygorów prawa budowlanego

Aby powstrzymać koronawirusa potrzeba szybkich działań, dlatego można będzie zamawiać towary lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem procedury zamówień publicznych. W razie konieczności budowy, przebudowy i  rozbiórki firmy są  zwolnione z rygorów prawa budowlanego. 

Turyści odwołują wyjazdy

Na rozprzestrzeniającym się wirusie COVID-19 tracą firmy związane szeroko z turystyką. Przedsiębiorca działający w tej branży może ubiegać się o zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. Urlopowiczom zaś, którzy rezygnują z wyjazdów i odstępują od umów należy zwrócić dokonane wpłaty.

Środki medyczne

Jeśli chodzi zaś o sprzedaż produktów leczniczych, aby uniknąć podnoszenia cen, minister zdrowia może wprowadzić maksymalne stawki. Główny Inspektor Sanitarny może nałożyć na hurtownie farmaceutyczne obowiązek dystrybucji produktów leczniczych, a na producentów, dystrybutorów lub importerów – obowiązek dystrybucji  środków ochrony osobistej.

Ustawa przyjęta przez Sejm przewiduje surowe kary finansowe (nawet do kilku milionów złotych) za niewykonywanie jej przepisów i nakazuje rządowi przedstawianie kwartalnych sprawozdań z jej wykonywania.

Polskie firmy już odczuwają skutki epidemii –  brak lub opóźnienia dostawy surowców (zwłaszcza z Chin), problemy z wysyłką i dostarczeniem wyrobów do Włoch, spadek liczby zamówień, spowolnienie w transporcie (na tzw. Jedwabnym Szlaku), braki kadrowe, lawinę rezygnacji z podróży służbowych, niedobór niektórych towarów i wzrost ich cen, trudności z zakupem środków ochrony dla pracowników.

Pakiet osłonowy

Ministerstwo Rozwoju w związku z negatywnym wpływem koronawirusa na gospodarkę przygotuje projekt ustawy tzw. pakietu osłonowego dla firm. Przedsiębiorcy będą mogli liczyć na ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS, ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów.

Podczas konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, podkreśliła, że najważniejsze jest ludzkie zdrowie, ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa i minimalizowanie liczby zachorowań. 

– Równolegle podejmujemy też wszelkie możliwe działania, by ograniczyć inne negatywne skutki epidemii, w tym te dla polskiej gospodarki, naszych firm i pracodawców – podkreśliła Emilewicz.

Już wkrótce do Sejmu zostanie złożony projekt specustawy, który zawierać będzie propozycje zmian legislacyjnych, aby poprawić sytuację przedsiębiorców. Resort planuje wprowadzić: ulgi w należnościach, w tym udogodnienia w płatnościach podatków i składek ZUS; instrumenty finansowe dla firm, w tym wsparcie gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów; ochronę i wsparcie rynku pracy, m.in. rozwiązania dla firm zmuszonych do przestojów; ułatwianie rozliczenia VAT; wcześniejsze zwroty VAT, zmianę schematu pomocy publicznej, rozszerzenie dla MŚP i dużych firm.

Więcej o pakiecie zmian proponowanych przez Ministerstwo Rozwoju napiszemy, gdy projekt specustawy zostanie złożony do Sejmu i ustawa zostanie przegłosowana przez Parlament.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju www.biznes.gov.pl

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...

Nowość w Google Maps przydatna przy parkowaniu

W Google Maps kolejne nowe funkcje. Tym razem dotyczy to Android Auto, chociaż w...

Fundacja Lokalni została organizacją pożytku publicznego

W Krajowym Rejestrze Sądowym 21 listopada pojawił się wpis z informacją o nadaniu Fundacji...