Koronawirus uderza w aukcję 5G

567
5g

23 kwietnia nie jest już terminem  składania wstępnych ofert na rezerwacje częstotliwości z zakresu 3,6 GHz.  Urząd Komunikacji Elektronicznej wydał komunikat, w którym wstrzymuje aukcję 5G.

„W związku z przepisami ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw bieg terminu składania ofert wstępnych w ogłoszonej 6 marca 2020 r. aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z zakresu 3480-3800 MHz został zawieszony” – podał Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Zgodnie z tym komunikatem, zawieszenie biegu terminu składania ofert wstępnych obowiązuje od 31 marca, w okresie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19 na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

„Po upływie okresu zawieszenia termin składania ofert wstępnych będzie biegł dalej” – podał regulator.

Oznaczałoby to, że po zakończeniu stanu epidemii operatorzy będą mieli jeszcze nieco ponad trzy tygodnie na złożenie ofert.

6 marca prezes UKE ogłosił aukcję na częstotliwości umożliwiające rozwój sieci 5G w Polsce. Aukcja obejmowała cztery rezerwacje z pasma 3,6 GHz po 80 MHz każda, z ceną wywoławczą na poziomie 450 mln zł za blok i miała być ważna do 30 czerwca 2035 r.

Chęć startu w aukcji potwierdziły zarządy Orange Polska, T-Mobile Polska i Play Communications. Grupa Cyfrowy Polsat na razie nie.

Źródło: UKE