„KoronaBilans MŚP”. Większość firm nie pracuje na pełnych obrotach

Firmy z sektora MŚP patrzą z umiarkowanym optymizmem w przyszłość. Trzy czwarte przedsiębiorców nie zamierza inwestować. Tak wynika z IV edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

W porównaniu do trzeciej edycji badania poprawiły się nieco oceny firm dotyczące ich bieżącej sytuacji ekonomicznej. Obecnie 45,7 proc. przedsiębiorców uważa, że ich sytuacja jest dobra. To wzrost o prawie 10 pp. Jedna czwarta badanych uważa, że ich sytuacja jest zła – spadek o 6 pp.

Nieco ponad 30 proc. badanych ocenia swoją sytuację ekonomiczną neutralnie. W ich ocenie nie jest ona ani dobra, ani zła. W poprzedniej edycji badania twierdziło tak 33,8 proc. respondentów. W pytaniu o prognozy – badani w większości wskazują, że ich sytuacja się nie zmieni.

Sporo przedsiębiorców nie spodziewa się poprawy w przyszłości. Obecnie jest to 21 proc. badanych, podczas gdy miesiąc temu było ich o 7 pp. więcej, a jeszcze wcześniej wiarę w poprawę wykazywał co trzeci badany. Z kolei 54 proc. przedsiębiorców sądzi, że w najbliższych trzech miesiącach sytuacja ekonomiczna ich firm się nie zmieni. Jeszcze miesiąc temu prognozowało tak 49 proc. ankietowanych.

Zgodnie z raportem coraz więcej przedsiębiorców wskazuje, że przychody w ich firmach utrzymają się na takim samym poziomie. Aktualnie ponad 29 proc. właścicieli firm ma takie założenia, a 6 proc. (o 1,1 pp. więcej niż w poprzedniej edycji badania) firm zakłada, że ich przychody wzrosną. W tej grupie 4 na 10 właścicieli firm podejrzewa, że przychody zwiększą się najwyżej o 25 proc. Miesiąc temu, takie przewidywania miało 6 na 10 właścicieli firm.

Większość firm (93,8 proc.) skarży się, że nie działa na pełnych obrotach. Te firmy w większości były zmuszone ograniczyć bądź częściowo lub całkowicie zawiesić produkcję, sprzedaż lub świadczenie usług. Co ciekawe, o 2,7 pp. do 6,2 proc., wzrósł odsetek firm, które w epidemii zwiększyły produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.

Badanie pokazało ponadto, że trzy czwarte przedsiębiorców nie planuje żadnych inwestycji. Ta grupa firm jednak systematycznie zmniejsza się na rzecz firm, które chcą to zrobić. Obecnie 15,3 proc. przedsiębiorstw myśli o rozwoju (miesiąc temu było to 13,8 proc.). Niezmiennie największą popularnością cieszy się zakup nowych maszyn i sprzętów – ponad 45,7 proc. wskazań. Niemal co czwarty przedsiębiorca będzie rozwijał systemy IT, tworzył aplikacje i strony internetowe oraz sklepy online. 17,4 proc. chce przeprowadzić prace budowlane i remontowe.

IV edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec lipca 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 300 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

Źródło: PAP