Konsultacje UKE dot. mechanizmu pomiaru prędkości Internetu

351

 
Aktualnie trwają prace nad projektem ustawy, który precyzuje, w jaki sposób należy rozumieć m.in. pojęcia minimalnej i maksymalnej prędkości. Stanowisko UKE do tego projektu ustawy przygotowała Kancelaria itB Legal.
Prezes UKE zamierza przeprowadzić konkurs na stworzenie systemu pomiarowego do celów certyfikowanego mechanizmu monitorowania prędkości dostępu do internetu. Ogłoszone zostały konsultacje społeczne dotyczące projektu.
Elementem dokumentacji konkursowej jest m.in. opis techniczny i funkcjonalny systemu pomiarowego do celu certyfikowanego mechanizmu monitorowania usługi – opisujący co taki system pomiaru prędkości powinien mierzyć i w jaki sposób.
Ostateczny termin zgłaszania uwag do dokumentacji konkursowej mija 18 sierpnia.
Prosimy o pilne zgłaszanie uwag do tej dokumentacji emailem biuro@kike.pl.