Konsultacje projektu zmian wytycznych BEREC

194
BEREC

Zmiany wytyczne dotyczące rozporządzenia w sprawie dostępu do otwartego internetu są obecnie na etapie konsultacji publicznych. Zmiany dotyczą stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120[1] ustanawiającego środki dotyczące dostępu do otwartego internetu. Konsultacje trwają do 14 kwietnia 2022 r.

BEREC przygotował zmiany wytycznych, ale również dokument wyjaśniający. Zawiera on przede wszystkim informację o trwających konsultacjach publicznych i pracach w BEREC, a także  opis projektu wytycznych i wyjaśnienie najważniejszych zmian i informację o tym w jaki sposób BEREC zinterpretował wyroki TSUE dotyczące tzw. ofert zero-rating. To na tej podstawie zostały przygotowane proponowane zmiany.

Trwające konsultacje publiczne to standardowy etap prac BEREC. Mają na celu zebranie zebraniu informacji dotyczących oczekiwań i obaw podmiotów rynkowych związanych w projektowanymi dokumentami.

Z projektem dokumentu i instrukcją zgłaszania uwag można zapoznać się na stronie BEREC:https://berec.europa.eu/eng/news_consultations/ongoing_public_consultations/9342-public-consultation-on-draft-berec-guidelines-on-the-implementation-of-the-open-internet-regulation

Uwagi można wysyłać również do UKE na adres: zero.rating@uke.gov.pl

Konsultacje będą trwały do 14 kwietnia 2022 r.

Źródło: uke.gov.pl