Konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”

34

Minister Cyfryzacji ogłasza  konsultacje „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”. Celem przeprowadzenia konsultacji publicznych jest zebranie propozycji zapisów, które powinny zostać uwzględnione w Programie. Propozycje mogą zgłaszać organizacje pozarządowe i wszyscy zainteresowani tematem.

Żeby wziąć udział w konsultacja należy przekazać uwagi pomocą Formularza zgłaszania uwag. Formularz należy wysłać na adres: Sekretariat.CRKC@mc.gov.pl.

Zgłaszające uwagi osoby fizyczne muszą do formularza dołączyć wypełnione Oświadczenie w związku z przetwarzaniem danych podczas procesu konsultacji „Programu Rozwoju Kompetencji Cyfrowych”.

Udział w konsultacjach można wziąć do 1 sierpnia 2022 r.

Informacje i materiały dostępne są na rządowej stronie.