Konsultacje KIKE

222

Krajowa Izba Komunikacji Ethernetowej zaprasza swoich członków oraz firmy zainteresowane członkostwem w izbie, na bezpłatne konsultacje z Karolem Skupniem – prezesem KIKE.

Konsultacje odbędą się 24 marca 2022, w godzinach 11:00-15:00 w Hotelu Zamek w Janowie Podlaskim.

Konsultacje odbędą się w podanym terminie, niezależnie od zmiany terminu Zjazdu MiŚOT, który – przypomnijmy – ze względu na wojnę w Ukrainie i troskę o bezpieczeństwo uczestników oraz zaangażowanie Zamku w Janowie Podlaskim w pomoc dla dzieci zza wschodniej granicy, został przełożony na 28-29 kwietnia.

Zapowiadając konsultacje KIKE podkreśla, że zajmuje się realnymi i najbardziej palącymi potrzebami swoich członków, dlatego też tematem spotkania będą bieżące sprawy i problemy dotyczące zrzeszonych firm oraz kierunki rozwoju telekomunikacji z punktu widzenia małych i średnich operatorów.  

Zgłoszenia na adres biuro@kike.pl można przesyłać do 22 marca 2022 do godz. 13:00. Szczegóły dotyczące spotkania będą wysyłane do zgłaszających się osób.

Izba zapowiada, iż podobne spotkania odbędą się także w innych regionach Polski.