TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konkurs Ministerstwa Cyfryzacji „Zostań cyfrową ekspertką”

Ministerstwo organizuje konkurs, który ma wspierać udział kobiet w branży ICT. W konkursie można otrzymać dofinansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych dla kobiet. W sumie przeznaczono na to 6 mln zł. Maksymalna kwota jednostkowego dofinansowania to 857 tys. zł. Czas na składanie wniosków jest do 29 marca 2024 r.

– Profesjonalizm nie ma płci. Widoczne nierówności w udziale kobiet w grupie specjalistów ICT wynikają m.in. ze stereotypów. Dlatego tak istotne jest wsparcie dla kobiet w rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych – mówi Katarzyna Nosalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych Ministerstwa Cyfryzacji.

Jednak badania wskazują, że udział kobiet w ICT wciąż jest niewielki. Dane Eurostatu w 2022 r. pokazują, że w Polsce w tej branży kobiety stanowią jedynie 16,7 proc. W UE jest tylko niewiele lepiej, bo jest to 18,9 proc.

– W Ministerstwie Cyfryzacji podejmujemy działania na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn. Dziś, 8 marca, w Dniu Kobiet, ogłaszamy start nowego konkursu, „Zostań cyfrową ekspertką”. To inicjatywa, która ma służyć upowszechnianiu i rozwijaniu zaawansowanych kompetencji cyfrowych wśród kobiet. Zachęcamy organizacje pozarządowe do składania ofert na realizację takich programów – mówi Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Finansowe wsparcie szkoleń ICT dla kobiet

Dlatego ministerstwo cyfryzacji postanowiło wspierać działania mające prowadzić od zwiększenia udziału kobiet w ICT. Jednym ze sposobów jest konkurs „Zostań cyfrową ekspertką”. Organizacje pozarządowe mogą otrzymać w nim finansowanie szkoleń z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach projektu można starać się o dofinansowanie szkoleń:

– w zakresie ICT dla kobiet takich jak programowanie, big data, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, testowanie systemów, internet rzeczy, cloud computing, analityka systemów, grafika komputerowa,
– odpowiadających zapotrzebowaniu na rynku pracy w danym obszarze ICT lub planowanym rozwojem branż w określonym regionie czy kraju,
– wpływających na podniesienie zaawansowanych kompetencji cyfrowych kobiet.

Dla kogo dofinansowanie i w jakiej kwocie?

Konkurs „Zostań cyfrową ekspertką” skierowany jest do organizacji pozarządowych prowadzących działalność statutową w zakresie edukacji lub szkoleń. W sumie na dofinansowania przeznaczono 6 mln zł. Kwota jednostkowego dofinansowania na realizację zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 857 142 zł. Nie jest wymagany wkład własny.

Termin składania ofert w konkursie upływa 29 marca 2024 r.

Dofinansowanie otrzymają te oferty, które otrzymają najwyższą liczbę punktów w danym makroregionie. W każdym makroregionie będzie wybrana jedna oferta. Postępowanie konkursowe dopuszcza możliwość składania ofert wspólnych.

Oferty złożone w konkursie musza spełniać kryteria formalne, a następnie merytoryczne. Ocenie merytorycznej podlegają:
– sposób realizacji zadania, w którego skład wchodzi zakres merytoryczny szkoleń, tematyka szkoleń, uzasadnienie wyboru zakresu w kontekście zapotrzebowania na rynku pracy i trendów technologicznych,
– kwalifikacje osób, które będą realizować zadanie,
– możliwość realizacji zadania przez dany podmiot biorący udział w konkursie,
– kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego.

Więcej informacji dostępnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.

Źródło: gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...