Html code here! Replace this with any non empty raw html code and that's it.

TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Kongres Smart Metropolia – nadzieje na integrację Trójmiasta

Odbywający się corocznie w Gdańsku kongres Smart Metropolia poświęcony jest zagadnieniom współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych oraz relacji metropolii z resztą kraju. To także debata dotycząca polityki państwa wobec polskich miast i gmin i prezentacja wybranych osiągnięć technologicznych.

W Polsce jeden tylko obszar ma jak dotąd statut związku metropolitarnego. Jest to GZM, czyli Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, która realizację ustawowych zadań rozpoczęła 1 stycznia 2018 roku. Na podobne rozwiązanie liczą samorządy Gdańska, Gdyni, Sopotu oraz kilkudziesięciu innych gmin w województwie pomorskim. Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot działa w formie stowarzyszenia gmin, z czym wiążą się jednak pewne ograniczenia.

W kongresie Smart Metropolia wzięli udział przedstawiciele samorządu, nauki i biznesu. Główny akcent padł przy tym na konieczność wprowadzenia nowych rozwiązań prawnych przez parlament nowej kadencji. Kandydatki i kandydaci na posłów i senatorów podpisali w związku z tym Pakt metropolitalny. Jest to publiczna obietnica wspierania inicjatyw prawnych zmierzających do powołania do życia związku metropolitalnego Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Jak stwierdziła uczestnicząca w jednej z debat Aleksandra Dulkiewicz, prezydentka Gdańska, utworzenie związku metropolitarnego jest ważne dla mieszkańców tego obszaru ponieważ pomoże lepiej zorganizować transport publiczny (wspólny bilet na pociąg, autobus i tramwaj dla wszystkich miast i gmin jest tu od dawna oczekiwany), zapewni też lepsze planowanie przestrzenne i rozwój społeczno-gospodaczy poszczególnych gmin.

– Walczymy o interesy lokalnych wspólnot – podkreśliła.

Wojciech Szurek, prezydent Gdyni, wyraził natomiast w swym wystąpieniu przekonanie, że należy znieść formalno-prawne ograniczenia kompetencji samorządów i zwiększyć ich możliwości finansowe. Zaakcentował też potrzebę budowania patriotyzmu lokalnego mieszkańców.

Po pierwsze komunikacja

Potrzeba zintegrowanej komunikacji jest bez wątpienia na pierwszym miejscu oczekiwań mieszkańców Trójmiasta i okolic. Widać to także po realizowanym obecnie projekcie roweru miejskiego MeVo.

– MeVo jest przykładem inicjatywy, której realizacja byłaby bardzo trudna dla mniejszych gmin, takich jak Sierakowice czy Kartuzy, oddalonych od centrów dużych miast – mówi Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. – Duży inwestor szuka po prostu większych rynków usług, który będziemy mogli stworzyć właśnie jako związek metropolitarny.

Realizacja takich działań jest także możliwa dzięki nowoczesnym technologiom teleinformatycznym. MeVo opiera się przecież na internecie rzeczy (IoT) oraz sprawnie działającej aplikacji (testowałem ją osobiście). Znaczenie technologii w transporcie miejskim będzie też rosnąć ponieważ przyszłość mobilności ma być tu oparta na pojazdach elektrycznych, autonomicznych i współdzielonych. Gdańsk testował już autonomiczny bus, o czym pisaliśmy także na naszym portalu: https://isportal.pl/autonomiczny-bus-w-gdansku/.

O kolejnych innowacjach, o których usłyszeliśmy na kongresie i realizowanych już na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot (takich choćby, jak aplikacja do komunikacji sąsiedzkiej), napiszemy szerzej już wkrótce.

Marek Nowak
Marek Nowak
Redaktor naczelny ISPortal, wcześniej związany między innymi z miesięcznikiem Mobile Internet. Artykuły dotyczące nowych technologii publikował także w portalu Trojmiasto.pl. Po godzinach tworzy opowiadania science-fiction, które ukazały się w kilku już pismach literackich (Nowa Fantastyka, Epea, QFant).

Najnowsze

ZUS chce mieć prawo kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek. Rzecznik MŚP interweniuje

Po raz kolejny ZUS postanowił przyznać sobie prawo do kwestionowania wysokości podstawy wymiaru składek...

Energia geotermalna Google’a

Google dzięki geotermalnej elektrowni dostarcza bezemisyjną energię elektryczną do sieci w Nevadzie. Firma jest...

KoalaTel gotowa do wdrożenia

KoalaTel to kolejny projekt Grupy MiŚOT mający podnosić konkurencyjność małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych....

Mierzymy się z promieniowaniem (i nie tylko)!

Telekomunikacja skrywa wiele kontrowersyjnych tematów. Skrajne emocje budzi m.in. budowa stacji bazowych, które według...