TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Konferencja M2M Summit: 30 września 2015, Warszawa

M2M Summit to największe w Polsce spotkanie wszystkich zainteresowanych rozwojem rynku oraz zastosowań komunikacji Machine-2-Machine i Internetu Rzeczy (IoT). Gromadzi przedstawicieli administracji publicznej oraz innych kluczowych sektorów korzystających z rozwiązań M2M i IoT. To szybko zmieniający się rynek, o fascynującej perspektywie wzrostu, pełen obietnic nowych wdrożeń, otwarty na innowacje i nowe modele biznesowe.

Program tegorocznej konferencji:
30 września 2015 rok
9.00 – 9.05
Otwarcie konferencji i powitanie uczestników
Przemysław Gamdzyk, Meeting Designer, Prezes, Evention
PORANNA SESJA PLENARNA
Sesja będąca źródłem inspiracji ze świata, pokazaniem trendów, perspektyw rynkowo-biznesowych i znaczenia zagadnień komunikacji Machine-2-Machine oraz Internetu Rzeczy – w kontekście zarówno różnych branż gospodarki, jak i inteligentnych miast.
9.05 – 9.30
Dokąd zmierzamy*
Rynek M2M i IoT na świecie – obecna dynamika i konwergencja M2M/IoT. Nowe branże dla Internetu Rzeczy. Internet Rzeczy i Internet Ludzi. Rola miast w rozwoju tego rynku.
Ansgar Schlautmann, Dyrektor, Arthur D. Little Management Consultants
9.30 – 09.50
Internet Rzeczy i modele biznesowe*
Dlaczego rozwój Internetu Rzeczy to coś znacznie ważniejszego niż tylko koncept technologiczny? W jaki sposób IoT przeobrazi istniejące modele biznesowe. Wpływ Internetu Rzeczy na przemysł i zmiana paradygmatu funkcjonowania branży przemysłowej – produkcji na usługi.
Allessandro Bassi, Internet of Things and Future Internet Strategy Expert, Alessandro Bassi Consulting
9.50 – 10.10
Transformacja biznesu za pomocą przemysłowego Internetu Rzeczy*
Czym się różni przemysłowy Internet Rzeczy od konsumenckiego. W jaki sposób IoT wpływa na procesy biznesowe w przedsiębiorstwach. Jak można skutecznie wprowadzić IoT w codzienne działania firm, tak aby wykorzystać potencjał i efektywność tych nowych rozwiązań. Przykłady ze zrealizowanych wdrożeń (Maersk, Volvo, inteligentne opomiarowanie w Estonii).
Nadine Allen, VP & Head of Customer Unit Industry & Society – Region Western Central Europe, Ericsson
10.10 – 11.00
Panel dyskusyjny – Komunikacja Machine-2-Machine i Internet rzeczy w strategii operatorów
M2M i IoT to rynek o fantastycznych perspektywach wzrostu. Czy operatorzy telekomunikacyjni będą w stanie to wykorzystać? Co jest im do tego potrzebne? Jakie miejsce zajmą w łańcuchach wartości tego rynku? Dlaczego tak małe zespoły i zasoby są dedykowane dzisiaj tej tematyce wśród operatorów działających w Polsce? Czy sytuacja w tym zakresie może się szybko zmienić?
Prowadzenie: Łukasz Dec, Redaktor prowadzący TELKO.in
11.00 – 11.20
Przerwa kawowa
SESJA Miasto platformą danych
Komunikacja Machine-2-Machine w warunkach miejskich to nie tylko sprawniejsze zarządzanie posiadaną infrastrukturą i uzyskiwanie z tego tytułu optymalizacji kosztowej. To również źródło rosnącej liczby danych, która można nie tylko gromadzić, przetwarzać i analizować na potrzeby miasta i jego instytucji czy spółek komunalnych, ale również udostępniać na zewnątrz, by wokół miasta budować ekosystem innowacji i usługodawców, dla działalności których kluczowym zasobem są dane.
Przyszłość rozwoju miast w kontekście możliwości, jakie stwarzać będzie zbieranie i analiza danych pochodzących ze zautomatyzowanej infrastruktury miejskiej
Pierwsze wdrożenia w Polsce
Miasto jako platforma danych i ich udostępnianie
Przygotowanie miasta do wdrożenia i efektywnego wykorzystania systemów M2M pod kątem dostępu do danych.
Do udziału w sesji zapraszamy przedstawicieli sektora publicznego, w szczególności z ośrodków miejskich – zarządy miast, wydziały rozwoju, gospodarki komunalnej, bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, a także przedstawicieli wydzielonych jednostek i spółek miejskich, w których gestii leży zarządzanie i rozwój poszczególnych elementów infrastruktury miejskiej.
BLOK I: ZARZĄDZANIE MIEJSKĄ PRZESTRZENIĄ INFORMACYJNĄ
11.20 – 11.30
Krótkie powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę sesji: Wszystko ze wszystkim.
Nowe możliwości i perspektywy rozwoju środowiska miejskiego za sprawą cyfryzacji. Na podstawie wybranych przykładów z zakresu cyfrowego przemysłu, cyfrowego budownictwa, cyfrowego transportu i innych dziedzin.
11.30 – 11.50
Miasto jako platformy danych
Inteligentne miast jest platformą danych, które można wykorzystywać i udostępniać na zewnątrz. Dlaczego inteligentna infrastruktura miejska jest obecnie gwałtownie rosnącym, a w przyszłości kluczowym źródło danych w mieście.
11.50 – 12.10
Centralna chmura usług w mieście – od M2M do prawdziwego Internetu Rzeczy.
Światowe osiągnięcia grupy Atos w dziedzinie M2M (firma Bull, która na zeszłorocznej konferencji M2M Summit przedstawiała swoje lokalne rozwiązania wykorzystujące technologię M2M, obecnie dołączyła do dużej grupy Atos). Jak wygląda droga od b. ciekawych silosowych usług M2M do elastycznej platformy usług oferowanej w modelu SaaS i pozwalającej na uzyskiwanie z połączonych usług jeszcze większej efektywności w rozwiązaniach dla Inteligentnych Miast.
12.10 – 12.30
Otwarty Ekosystem Inteligentnych Miast
Platforma do zarządzania miastem – środowisko współpracy pomiędzy administracją publiczną a sektorem prywatnym wokół potrzeb Inteligentnych Miast, wykorzystująca efekt synergii w oparciu o chmurę obliczeniową, technologie mobilne i Internet rzeczy.
BLOK II: KORZYŚCI Z WDROŻEŃ ZDALNEGO DOSTĘPU DO INFORMACJI
12.30 – 12.50
Miasto w dobrym świetle.
System inteligentnego oświetlenia ulicznego przynosi oszczędności w opłatach za energię, zmniejsza emisję CO2 do atmosfery, zwiększa bezpieczeństwo na ulicach.
Radosław Tumielewicz, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie
12.50 – 13.10
By było punktualnie, tanio i wygodnie.
Analiza informacji z różnych źródeł daje możliwości skuteczniejszego wykorzystania taboru i lepszej organizacji świadczenia usług komunikacyjnych dla miasta. Dotychczasowe rezultaty wdrożonych rozwiązań i plany na przyszłość.
Patryk WildPatryk Wild, Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu
3.10 – 13.30
Infrastruktura rozwoju.
Jak efektywnie wpisać inteligentne rozwiązania infrastrukturalne w system zarządzania miastem i proces jego rozwoju.
Marcin WróblewskiMarcin Wróblewski, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
BLOK III: CZYNNIKI DECYDUJĄCE O POWODZENIU PROJEKTÓW INTELIGENTNEGO MIASTA
13.30 – 14.00
Panel Q&A:
Wyzwania i możliwości. Co jest potrzebne do realizacji systemów inteligentnych w polskich miastach? Dlaczego wdrażanie inteligentnej infrastruktury odbywa się wolniej niż można by tego oczekiwać i ma głównie charakter rozwiązań wyspowych? Kiedy może wzrosnąć zainteresowanie miast wdrażaniem rozwiązań typu M2M? Co stanowi koło zamachowe do wdrożenia systemów klasy M2M? Jak przygotować miasto do wykorzystania inteligentnych rozwiązań od strony infrastrukturalnej, społecznej, organizacyjnej, finansowej?
14:45 – 16:15
SESJA RÓWNOLEGŁYCH DYSKUSJI ROUNDTABLES
Równoległe dyskusje roundtables to element konferencji angażujący wszystkich uczestników. Ta sesja ma kilka celów. Po pierwsze, bezpośrednią wymianę opinii i doświadczeń w ramach konkretnego zagadnienia, interesującego daną grupę uczestników. Po drugie możliwość spotkania i rozmowy z prowadzącym dane roundtable – wybraliśmy bowiem do ich prowadzenia osoby o dużej wiedzy i doświadczeniu. Po trzecie, sesja ta otwiera możliwości poznania i zbudowania relacji z uczestnikami konkretnych spotkań.
Sala będzie odpowiednio zaaranżowana. Na widowni prowadzone będą równoległe spotkania przy okrągłych stołach obejmujące krótką prezentację i dyskusję, albo samą dyskusję – każdą dla optymalnie 6-10 uczestników. Przy każdym takim stole będzie obecny prowadzący, który dodatkowo dokonana podsumowania najważniejszych wniosków z dyskusji. Planujemy dwie rundy dyskusji roundtables.
Tematy poszczególnych stolików dotyczyć będą różnorodnej tematyki dotyczącej M2M/IoT, od kwestii budowy takich rozwiązań, poprzez obszar zastosowań, aż do kwestii regulacji i finansowania, w tym rozwoju nowych przedsięwzięć.
1. Centralne zarządzanie zasobami miejskimi przy wykorzystaniu rozwiązań komunikacji Machine-2-Machine
Już dziś wiele miejskich systemów wykorzystuje technologię M2M: pojazdy komunikacji miejskiej i inne wykonujące zadania miejskie, czujniki meteorologiczne czy zanieczyszczenia, oświetlenie, monitoring, tablice informacyjne i wiele innych.
W jaki sposób połączyć te usługi w spójny system zapewniający dodatkowe korzyści miastu? Jak sprawić, by taki system był jednocześnie otwarty na dalsze rozszerzenia? Co daje wykorzystanie do budowy takiej wspólnej platformy istniejącego systemu zarządzania zasobami (asset management), który łączy wiele elementów wykorzystujących technologię M2M w jedno spójne rozwiązanie? Czego uczy takie wdrożenie realizowane przez Atos w ramach większego projektu ITS dla Miasta Poznania?
Tadeusz SzkudlarzTadeusz Szkudlarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. infrastruktury telekomunikacyjnej, Urząd Miasta Poznania
2. Miasto jako platforma danych
Czy miasto powinno udostępniam podmiotom trzecim posiadane przez siebie dane? Na jakich zasadach i w jaki sposób? Czy doświadczenia miast na świecie są dla nas wskazówką?
3. Bezpieczeństwo Internetu Rzeczy
Czy potrafimy sobie poradzić z bezpieczeństwem IoT? Czy kwestia bezpieczeństwa nie stanie się barierą nie do przekroczenia? Czy bezpieczeństwo IoT stanowi miękkie podbrzusze smart gridów?
5. Biznes platformowy – czyli przyszłość skutecznych modeli biznesowych IoT
Dlaczego najważniejszy nie jest fizyczny produkt czy aplikacja, ale platforma integracyjna? Jak dążyć do budowy własnej platformy, co jest do tego niezbędne?
Marek Stawiński
Marek Stawiński, Enterprise Architecture as a Service (EAaaS) B.V.
6. Sektor utilities i energetyka w przyszłości – zmiana za sprawą smart grid
Smart grid to nie tylko zdalne opomiarowanie AMI i komunikacja M2M, to znacznie szersze pole nowych możliwości rozwoju utilities i współpracy z innymi branżami.
Robert Masiąg
Robert Masiąg, Pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia sieci inteligentnej, Energa Operator.
7. Internet rzeczy – odsiewamy ziarno od plew, czyli gdzie leży realna wartość?
Realne korzyści, jakie może wnieść wprowadzanie tej koncepcji w poszczególnych branżach.
Czego potrzebujemy, żeby zacząć wdrażać te rozwiązania w biznesie? Jakie są bariery? Jakich korzyści szukać – jak je mierzyć i oceniać?
Łukasz Kosuniak
Łukasz Kosuniak, Szef zespołu Enterprise Marketing w Samsung Electronics Polska.
8. SmartHome w telekomunikacji i sektorze energetycznym
Jakie są popularne strategie spółek w zakresie SH? Własna technologia, licencjonowanie czy przejęcie? Co jest najbardziej korzystne? Dywersyfikacja przychodów – czy faktycznie jest to główna korzyść? Jak komunikować SH, by klienci zechcieli go kupić? Success stories z rynków zagranicznych.
Radosław Tadajewski
Radosław Tadajewski, OORT
9. Wykorzystanie zasobów danych i informacji do zarządzania instytucją miejską i usprawnienia jej funkcjonowania.
Patryk WildPatryk Wild, Członek Zarządu Dyrektor ds. Inwestycji i Rozwoju, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne we Wrocławiu.
10. Model ekonomiczny budowy i utrzymania komunalnej infrastruktury M2M
Czy miasto, samorząd lub przedsiębiorstwo komunalne powinny inwestować i w jakie elementy systemu M2M? Czy powinno samo zarządzać i utrzymywać sieć i platformę danych ? Jakie kryteria wziąć pod uwagę przy wyborze modelu ekonomicznego ? Czy chęć komercyjnego udostępniania danych ma wpływ na wybór modelu własności ? Czy przyjąć jeden model czy różne w zależności od zastosowania i technologii? Jakich partnerów należy włączyć do ekosystemu zbierania i udostępniania danych M2M?
Patryk WildElżbieta Gostomska, m2ocity Francja, Biuro Rozwoju
16:15 – 16:30
Zakończenie sesji i losowanie nagród wśród uczestników
SESJA Biznesowe perspektywy Internetu Rzeczy i M2M
W trakcie sesji chcemy pokazać jak komunikacja M2M i zastosowania Internetu Rzeczy zmieniają oblicze kluczowych branż gospodarki. W trakcie sesji o wystąpienie poprosiliśmy firmy aktywne na tym rynku, w tym także polskie start-up-y z obszaru M2M.
11.20 – 11.25
Wprowadzenie do sesji
W trakcie sesji m.in.
11.25 – 11.45
Platformy IoT dla każdego
Internet rzeczy nie tylko dla B2B – z fabryk pod strzechy.
Marcin Mizgalski
Marcin Mizgalski, International Sales Manager, Telecommunications Industry, IMPAQ Group
11.45 – 13.00
IoT – zastosowania, modele biznesowe i standaryzacja
Łukasz Bromirski
Łukasz Bromirski, Dyrektor Sprzedaży ds. Klientów Strategicznych.
12.00 – 12.20
Energetyka przyszłości
Jak komunikacja M2M zmienia kluczowy dla gospodarski sektor Utlilities. Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy zmian.
Robert Masiąg
Robert Masiąg, Pełnomocnik zarządu ds. wdrożenia sieci inteligentnej, Energa Operator
12.20 – 12.35
Case study – branża ubezpieczeniowa
W jaki sposób komunikacja M2M może zmienić rynek ubezpieczeniowy
Konrad Owsiński
Konrad Owsiński, Head of Commercial, Proxy, Dyrektor Pionu Ubezpieczeń Biznesowych, Prokurent, LINK4 TU S.A.
12.35 – 12.50
Zastosowanie idei IoT w telemedycynie
Rozwój telemedycyny w kierunku idei Internet of Things – drzemiący potencjał. Obecny stan branży i jej trendy rozwojowe.
Edyta Kocyk
Edyta Kocyk, Współzałożycielka i Prezes Zarządu SiDLY
12.50 – 13.10
SmartHome: chwilowa moda czy rewolucja w przedsiębiorstwach
Czym nowa odsłona SmartHome różni się od rozwiązań sprzed lat. Trendy na rynku konsumenckim – jakie urządzenia cieszą się największym popytem. Problematyka rynku Inteligentnych Domów – jakie sektory są głównymi beneficjentami produktów klasyfikowanych jako SmartHome? Rola Inteligentnych Domów w obecnych strukturach sprzedażowych spółek i skuteczne modele sprzedaży.
Radosław Tadajewski
Radosław Tadajewski, OORT
13.10 – 13.25
Nowa strategia sprzedaży czyli jak Internet Rzeczy zmienia sposób pozyskania i utrzymania klienta
Elementy strategii sprzedaży produktów czy rozwiązań w łańcuchu wartości wykorzystującym komunikację internetową. Czym jest Outcome-based sales model – kiedy warto stosować? Cloud computing i duże zbiory danych – w jaki sposób zarządzać wartością i ceną produktu? Jaki wpływ na wartość produktu ma umieszczenie dużej części funkcjonalności rozwiązania w Chmurze – a jaki w fizycznym produkcie? Siła przetargowa kupującego i sprzedającego a zarządzanie ryzykiem przedsięwzięcia.
Rafał Wyderka
Rafał Wyderka, Partner Zarządzający, Quality of Things
13.25 – 13.45
Bezpieczeństwo rozwiązań IoT/M2M
Upowszechnienie rozwiązań IoT i M2M z pewnością wpłynie na zainteresowanie przestępców atakami na nowe rozwiązania. Rozwój łatwo dostępnych narzędzi służących do realizacji ataku będzie uzasadniony ekonomicznie, a ryzyko użycia danej technologii zamiast maleć może rosnąć w czasie. Podatności związane z urządzeniami (m.in. liczniki inteligentne, beacon-y, moduły bluetooth low energy) a także ze wspierającą je infrastrukturą Big Data – na rzeczywistych przykładach. Zastanowimy się także nad realnym wpływem na ryzyko (warunki i skutki wykorzystania) prezentowanych podatności – dla użytkownika końcowego oraz operatora, oraz nad sposobami ich uniknięcia.
Wojciech Dworakowski
Wojciech Dworakowski, Ekspert d.s. bezpieczeństwa IT w SecuRing / OWASP Poland Chapter Leader
13.45 – 14.00
Skala wyzwań
Jakie wymagania muszą spełniać firmy, które chcą tworzyć rozwiązania M2M. Jakie kompetencje mają liderzy tej branży oraz jak na ich tle wypadają firmy w Polsce.
Andrzej Gontarz
Michał Wiśniewski, Application Engineer, REC Global
Więcej informacji na: M2M

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...