Konferencja Krajowego Forum Szerokopasmowego „Inwestycje – recepta na sukces”

 
16 czerwca odbyła się konferencja  Krajowego Forum Szerokopasmowego „Inwestycje – recepta na sukces”, w której udział wzięli przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, administracji centralnej, samorządów i organizacji pozarządowych.
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Magdalena Gaj otworzyła wydarzenie ze słowami: “W danych z inwentaryzacji za rok 2015 już widać rezultaty poprzedniej perspektywy. Wybudowano więcej sieci światłowodowych zarówno szkieletowej jak i dostępowej. Łącznie mamy już 420 tys. km linii światłowodowych co stanowi prawie 65 proc. przyrost w stosunku do roku 2013 r.”
W poprzednich latach wydarzenie było organizowane w ramach unijnego projektu SIPS (System Informacyjny o infrastrukturze szerokopasmowej i portal Polska Szerokopasmowa), ale UKE zdecydował się, aby takie spotkania prowadzić w kolejnych latach ze względu na to, że w zakresie budowy sieci szerokopasmowych w Polsce jest jeszcze ciągle sporo do zrobienia.
Analizę najważniejszych informacji o infrastrukturze telekomunikacyjnej na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji za rok 2015 przedstawił Marek Ostanek, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi. Natomiast  Eliza Pogorzelska, dyrektor Departamentu Wdrażania Projektów Szerokopasmowych w Centrum Projektów Polska Cyfrowa poinformowała, że w konkursie 1.1 POPC uczestniczyło 129 przedsiębiorców.
Justyna Romanowska, zastępca dyrektora Departamentu Telekomunikacji w Ministerstwie Cyfryzacji powiedziała, że bardzo ważne dla rynku telekomunikacyjnego jest wdrożenie po porządku prawnego w Polsce tzw. dyrektywy kosztowej, gdyż zapisy tych rozwiązań prawnych mają obniżyć koszty budowy sieci szerokopasmowych.