Komunikat w sprawie DSS

523

Zarząd Województwa Dolnośląskiego oraz zarząd spółki Fondlar doszły do porozumienia w sprawie zawarcia Umowy na „Pełnienie funkcji Operatora Infrastruktury Dolnośląskiej Sieci Szerokopasmowej, w tym rozbudowa i eksploatacja sieci”.  – przeczytamy w oficjalnym komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja nadrzędnego celu przedsięwzięcia, jakim jest likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego na terenie Dolnego Śląska, oraz konieczność skutecznego zakończenia i rozliczenia projektu finansowanego ze środków unijnych powodują, że obie strony partnerstwa zobowiązały się do podjęcia wszelkich kroków, które zapewnią możliwie najszybsze uruchomienie Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej.
Zarząd Województwa decydując się na podpisanie umowy przyjmuje do wiadomości zapewnienia partnera Fondlar dotyczące gwarancji profesjonalnej, stabilnej i poprawnej realizacji wszystkich celów projektu „Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej”.
Obie strony uznają, że dobre praktyki Umowy partnerstwa publiczno-prywatnego wymagają wzajemnego szacunku i zaufania biznesowego, jakim powinni darzyć się partnerzy podczas realizacji umowy. W tym duchu zarówno UMWD, jak i Fondlar zamierzają zgodnie współpracować w celu osiągnięcia najlepszych możliwych wyników i zapewnienia możliwie najlepszego funkcjonowania sieci w przyszłości.
Fondlar zapewnia, że świadczenia usług na sieci DSS rozpocznie jeszcze w bieżącym roku. Pozwoli to na znaczące wzbogacenia oferty lokalnych dostawców internetu, a w efekcie zapewnienie lepszego dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego mieszkańcom Dolnego Śląska.
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Zdjęcie: it.wnp.pl