TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Komisje senackie o dezinformacji w Polsce

Trzy komisje na posiedzeniu seminaryjnym przyjęły uchwałę w sprawie przeciwdziałania dezinformacji w Polsce. Wezwano jednocześnie do zbudowania jak najszerszego konsensusu do walki z dezinformacją. Głównie z uwagi na zagrożenia, jakie wiążą się z wojną w Ukrainie i kryzys zaufania społecznego.

31 marca 2023 roku odbyło się posiedzenie seminaryjne trzech komisji senackich. Wzięły w nim udział Komisja Kultury i Środków Przekazu, Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Podjęły one uchwałę w sprawie przeciwdziałania dezinformacji w Polsce.

W uchwale stwierdzono, że dezinformacja, rozumiana jako świadome i celowe rozpowszechnianie fałszywych lub zmanipulowanych informacji, negatywnie wpływa na bezpieczeństwo obywateli. Dlatego potrzebne są systemowe rozwiązania mające temu przeciwdziałać. Senatorowie i senatorki stwierdzili, że Polska w tych działaniach jest opóźniona. Wykorzystują to inne kraje jak Rosja, by ingerować w sprawy wewnętrzne Polski, ale także wewnętrzne podmioty chociażby w celach związanych z wyborami.  

Zaniedbania w tym zakresie przyczyniły się do zaostrzenia debaty publicznej, postępującej degradacji instytucji publicznych oraz polaryzacji społeczeństwa. Taka sytuacja stwarza również zagrożenie dla bezpieczeństwa kraju – napisano w uchwale.

Konieczna jest zatem strategia przeciwdziałania dezinformacji obejmująca edukację, media, politykę bezpieczeństwa, wsparcie społeczeństwo obywatelskiego oraz prawodawstwo. Pilnie powinno zostać wdrożone Rozporządzenia Unii Europejskiej o usługach cyfrowych, powołany koordynator do spraw usług cyfrowych w konsultacji ze środowiskami obywatelskimi i parlamentarnymi i zwiększone kompetencje kontrolne Państwowej Komisji Wyborczej. W tym ostatnim przypadku dotyczy to przede wszystkim kontroli finansowania kampanii wyborczych i reklam politycznych w internecie.

Senackie komisje wypowiedziały się również na temat konieczności powołania zespołów eksperckich przez Sejm i Senat w celu monitorowania dezinformacji w przebiegu kampanii wyborczej. Zaproponowały także zaproszenie do Polski w okresie kampanii wyborczej misji obserwacyjnych Unii Europejskiej i Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Pozostałe postulany podnoszone przez senackie komisje to:
– opracowanie i przyjęcie strategii bezpieczeństwa informacyjnego państwa,
– zwiększenie przejrzystości finansowania działalności politycznej i związanej z nią komunikacji medialnej,
– wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego i instytucji demokratycznych w bezpośredniej walce z dezinformacją,
– wprowadzenie działań związanych ze zwalczaniem polaryzacji społecznej.

Źródło: senat.gov.pl

Klaudia Wojciechowska
Klaudia Wojciechowska
Redaktorka ISPortal i ISProfessional. Dziennikarka telewizji lokalnego operatora telekomunikacyjnego Ret-Sat1. Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Łódzkim ze specjalizacją filmoznawstwo i nowe media.

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Pieskie życie w telewizji, czyli o czym myśli Kameleon

Wyścig operatorów telewizyjnych trwa. Liczy się technologia, funkcjonalność, czyli sposoby konsumpcji treści, ilość i...

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...