Dobra wiadomość na koniec wakacji: kolejny spadek inflacji

GUS podał szybki szacunek cen  towarów i usług konsumpcyjnych. Zgodnie z nim sierpniu 2023 r. inflacja ponownie spadła i wyniosła 10,1 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku podanego przez Główny Urząd Statystyczny w sierpniu 2023 r. wzrosły w stosunku do sierpnia 2022 r. o 10,1 proc. Oznacza to dalszy spadek inflacji w tym roku.

Nadal jednak spadek inflacji nie jest wyraźnie odczuwalny w życiu codziennym z uwagi na to, że te elementy koszyka inflacyjnego, które najbardziej nas dotyczą, mają mniejsze spadki w tym zakresie.

Tak na przykład w kategorii żywności inflacja wynosi 12,7 proc. Chociaż w stosunku Do miesiąca poprzedniego nastąpił tutaj spadek cen o 0,1 proc. Nośniki energii nie zmieniły cen od lipca 2023 r., jednak w zestawieniu z sierpniem 2022 r. ich ceny wzrosły o 13,9 proc.

Na dokładne dane o inflacji wraz z podziałem jej wyników na wszystkie elementy koszyka inflacyjnego przyjdzie jeszcze poczekać. Ale nie powinno to przynieść większych zmian w ogólnym wydźwięku informacji z GUS: inflacja spada.

Źródło: GUS