Kolejne prace nad ustawą o KSC

386
fot. Pixabay

Projekt zmiany ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych. Pojawiło się kilka zmian w projekcie. Teraz powinien on niezwłocznie trafić na dalsze etapy procedowania.

W nowej wersji ustawy  o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa znajdują się m.in.:

– wprowadzenie dodatkowo nowych zadań dla zespołów SOC działających na rzecz operatorów usług kluczowych,
– wprowadzenie centrów wymiany informacji i analiz o cyberbezpieczeństwie (ISAC), funkcjonujących w ramach krajowego systemu cyberbezpieczeństwa,
– utworzenie zespołu CSIRT INT przy Agencji Wywiadu działającego na rzecz polskich placówek dyplomatycznych i zespołów CSIRT sektorowych wspierających operatorów usług kluczowych w obsłudze incydentów,
– utworzenie krajowego systemu certyfikacji cyberbezpieczeństwa,
– wprowadzenie nowych rozwiązań dotyczących postępowania w sprawach uznania za dostawcę wysokiego ryzyka,
– wprowadzenie nowych instrumentów związanych z reakcją na incydent krytyczny i nowych rozwiązań dotyczących operatora strategicznej sieci bezpieczeństwa,
– powołanie spółki Polskie 5G.

Teraz projekt zostanie skierowany pod obrady Stałego Komitetu Rady Ministrów. Po zaakceptowaniu będzie musiał zostać zweryfikowany pod względem poprawności legislacyjnej i redakcyjnej przez komisję prawniczą.

Ostateczne to Rada Ministrów podejmie decyzję do skierowaniu projektu do Sejmu.

Źródło:gov.pl