1,2 mld euro za naruszenie RODO w 2021 r.

Fot. Freepic

W 2021 r. nałożono grzywny na kwotę 1,2 mld euro za nieprzestrzeganie ochrony danych osobowych. Suma kar podawana jest od momentu obowiązywania przepisów RODO czyli od 2018 r. W ostatnim roku wrosła ona siedmiokrotnie. Polska w zestawieniu znalazła się na 13 miejscu ukaranych państw.


Rok 2021 był nie tylko rekordowy pod względem kwoty nałożonych kar, ale również z uwagi na wzrost zgłoszeń naruszeń zasad ochrony danych osobowych – podaje DLA Piper. Odpowiedzialne za ochronę danych osobowych organy dostawały 365 zgłoszeń dziennie, co jest wzrostem o 8 proc. w stosunku do roku poprzedniego.  

Podmiotem, który otrzymał najwyższą karę, jest Amazon. Ta kara to 746 mln euro. Duża kara była również udziałem WhatsApp – 225 mln euro.

DLA Piper przypomina o tym, że kara za złamanie przepisów RODO może wynieść nawet 4% całkowitego rocznego obrotu firmy za poprzedni rok.

Najczęstszym problemem jest niedotrzymanie przez firmy terminu 72 godzin na złożenie zawiadomienia o zagrożeniu czy wycieku danych.

Firmy mają też problem z przestrzeganiem przepisów dotyczących transferu danych poza granice UE. Istnieją wymagania dotyczące mapowania transferów i szczegółowej oceny prawnego ryzyka ich przechwycenia. Nie każda firma chce lub może tego dopełnić.

Źródło: ictmarketexperts.com