TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

KIKE na Zjeździe MiŚOT

Kinga Pawłowska-Nojszewska, Adam Wołk-Jankowski i Bogdan Kozicki reprezentowali Krajową Izbę Komunikacji Ethernetowej podczas Zjazdu MiŚOT w Bukowinie Tatrzańskiej. Blok omówionych przez nich zagadnień dotyczył funduszy unijnych i krajowych, zmian w PKE, a także GRAP i priorytetów Izby na nadchodzącą kadencję.

KIKE jest najliczniejszą reprezentację telkomów w Polsce. Izba zamierza w dalszym ciągu pracować nad integracją działań w branży. Bogdan Kozicki przyznał, że przyszłość branży telekomunikacyjnej w Polsce zależy od przedsiębiorców, którzy wspólnymi siłami mogą budować nowe, lepsze rozwiązania dla wszystkich uczestników rynku.

Kinga Pawłowska-Nojszewska omówiła działania, które prowadzi Izba w sferze legislacyjnej w związku z ustawą Prawo Komunikacji Elektronicznej, która wdraża Europejski Kodeks Łączności Elektronicznej, regulacje M2M, decyzje generalne i obszarowe, a także nowelizacje KSC). Wśród analizowanych projektów jest również sygnowane przez UKE Centrum Reputacyjne Komunikacji Elektronicznej.Prelegentka poruszyła też temat przyszłości projektów POPC.

Na transformację cyfrową (w tym cyfryzację oświaty) ma zostać przeznaczone 5 mld EUR. Natomiast Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) mają zapewnić, że 63,4 proc. wszystkich gospodarstw domowych w Polsce uzyska dostęp do łączy szerokopasmowych o przepustowości 100mb/s. FERC przysłuży się też finansowaniu LoRaWAN. Przedstawicielka KIKE wspomniała również o założeniach Funduszu Cyberbezpieczeństwa.

Wspomiano też o sukcesach Grupy Roboczej ds. kontaktów z Administracją Publiczną, której udało się załatwić wiele spraw ważnych dla branży.

Na koniec odbyła się dyskusja panelistów i uczestników Zjazdu.

ISPortal oraz kwartalnik ICT Professional są patronami medialnymi Zjazdu MiŚOT.

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze