Jesienna konferencja MEDIAKOM na Wirtualnym Kongresie Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych

Kolejny dzień trwającego kongresu przedsiębiorców telekomunikacyjnych zdominowany będzie przez zagadnienia związane z mediami, a w szczególności z telewizją i badaniami oglądalności. Za jego merytoryczną zawartość odpowiada Związek Pracodawców Mediów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych MEDIAKOM.

Zapowiadany jest dziś także udział w kongresie przedstawicieli Krajowej Rady Radofonii i Telewzji, Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Warto podkreślić, że tematem stale przewijającym się przez oba wcześniejsze dni kongresu jest stan prac nad ustawą prawo komunikacji elektronicznej oraz grudniowe zmiany w prawie telekomunikacyjnym. Mateusz Borowiak z Kancelarii Prawnej media omówił też stan prac nad rozporządzeniem w sprawie SIIS, które w jego przekonaniu trzeba wręcz napisać od nowa. Dowiedzieliśmy się, że już teraz UKE i Kancelaria Premiera Rady Ministrów wspierane przez Kancelarię Prawną Media prowadzą prace nad projektem nowego rozporządzenia w tym zakresie i że nie skończy się na kosmetycznych poprawkach. Szczególną zmianą, która wpłynie na kształt rozporządzenia, jest między innymi uwzględnienie planów inwestycyjnych w procesie zbierania danych. Jest to konsekwencja przyjęcia nowelizacji do Megaustawy z 2019 r, która pokrywa się z odpowiednimi zapisami Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej.

Ustawa prawo komunikacji elektronicznej wpłynie także na działalność hurtową, usługi, ich marketing usług i oferty telekomów, co także wzięli pod lupę prawnicy KPM.

Już teraz wiadomo też, że to nie koniec zmian, które w nadchodzącym czasie dotkną operatorów. Na szczeblu unijnym trwają prace nad projektem unijnego Rozporządzenia e-Privacym które regulować będzie ochronę i przetwarzanie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną oraz ogólne zagadnienia ochrony prywatności przy korzystaniu z usług telekomunikacyjnych. Co ważne, dotknie ono także ochrony danych firm i osób prawnych, a kiedy wejdzie w życie, zastąpi odpowiednie regulacje bez potrzeby uchwalania polskich przepisów. Do wszystkich tych zagadnień z pewnością będziemy jeszcze powracać w artykułach eksperckich na naszym portalu.

Kongres Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych 2020 odbywa się wirtualnie, zdalnie, bezpiecznie na platformie Avatarland, w bardzo szerokim gronie przedstawicieli małych i średnich operatorów telekomunikacyjnych. Przypominamy też, że jego dwa ostatnie dni (3 i 4 grudnia) wypełni Konferencja Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej.

ISPortal jest patronem medialnym wydarzenia.

WKPT 2020