Jak wybrać operatora w Funduszu Szerokopasmowym?

45

Jeszcze do końca tygodnia trwa pierwszy pilotażowy nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego. Uczestniczą w nim gminy. Zwycięskie samorządy, które otrzymają po 5 mln dotacji, będą samodzielnie wybierać operatora, który zajmie się realizacją projektu. Na stronie rządowej znalazła się podpowiedzieć, jak takiego wyboru dokonać.

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego trwa do 27 czerwca 2022 r. Gminy, które otrzymają dofinansowanie, będą mogły dzięki niemu zapewnić dostęp do szybkiego internetu swoim mieszkańcom.

Jednak w tym celu muszą wybrać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, który wybuduje odpowiednią sieć. Jak to zrobić?

W tym celu powstał dokument, który odpowiada na najczęściej pojawiające się pytania.

Zawiera informacje o tym, czym są koszty kwalifikowane, jakie są kryteria oceny wniosków czy jaki wkład własny musi zapewnić gmina. Podpowiada w jaki sposób wypełnić wniosek oraz jakie zadania będzie miał przedsiębiorca telekomunikacyjny wybrany do realizacji projektu oraz jakie powinny być efekty tych działań.

Dokument pobrać można ze strony rządowej.

Źródło: gov.pl