Nabór wniosków w Funduszu Szerokopasmowym na finiszu

67
Light beams, super fast light trails.

Nabór wniosków na dofinansowanie budowy sieci dostępu do szybkiego internetu ze środków Funduszu Szerokopasmowego trwa jeszcze tylko przez tydzień – do 27 czerwca. Dofinansowanie w wysokości 5 mln zł otrzyma czterech zwycięzców.

W trwającym konkursie udział biorą gminy. To właśnie samorządy będą wybierać przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu powierzą budowę sieci szerokopasmowej na swoim terenie.

Taki sposób rozdzielenia finansowania inwestycji szerokopasmowych jest testowany w tym naborze wniosków.

Dzięki Funduszowi Szerokopasmowemu wspierany jest rozwój usług dostępu do szybkiego internetu szerokopasmowego. Punkty gminom przyznawane będą w zależności od poziomu pokrycia szybkimi sieciami szerokopasmowymi i pomysłów gmin na popularyzację usług szerokopasmowego dostępu do internetu.
Cztery zwycięskie gminy otrzymają dofinansowanie w wysokości 5 mln zł. Będzie to stanowić 80 proc. wartości wydatków kwalifikowanych projektu.

Wnioski można składać do 27 czerwca.

Potrzebne materiały do pobrania ze strony rządowej.

Źródło: gov.pl