TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

Jak projektować budowę linii światłowodowej…

[miejsce publikacji] ICT Professional, Nr 2 – 01/2014, strona 18.

[rubryka] Case study

[autor] Michał Matuszewski

[tytuł] Jak projektować budowę linii światłowodowej

___________________________________________________________________________________________________________

PORADNIK PRAKTYCZNY – Jak projektować budowę linii światłowodowej. Część 1.

Budowa linii światłowodowej jest zadaniem wymagającym dobrego przygotowania. Należy zacząć od przemyślenia trasy przebiegu, czyli wskazania działek, przez które linia będzie prowadzona. Wiąże się to z kosztami dostępu do terenów na czas budowy, jak i podczas przyszłej eksploatacji. By nie wyważać otwartych drzwi i nie popełniać błędów, warto skorzystać z doświadczenia innych i wybrać najbardziej optymalne rozwiązania.
W przeciwieństwie do wielu dużych telekomów, małe i średnie firmy z branży ISP są bardziej elastyczne i szybciej reagują na potrzeby rynku, a więc swoich klientów. Mają one tę przewagę, że nawet dla jednego klienta na danym osiedlu zbudują link radiowy, by po uzyskaniu większej liczby klientów stworzyć sieć kablową (obecnie częściej światłowodową niż miedzianą). Gdy utylizacja radiolinii wzrasta do określonego progu, przychodzi czas na podłączenie lokalizacji kablem światłowodowym, a zdjęte urządzenia radiowe mogą posłużyć do podłączenia innej lokalizacji. Rynek oferuje szereg usług w postaci dzierżawy urządzeń radiowych. Powoli zaczynają pojawiać się także oferty na budowę linii światłowodowych na zlecenie, które się po prostu dzierżawi lub leasing’uje, żeby nie ponosić ryzyka opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Takie decyzje wydawane są na 20, a nawet 30 lat.
Taniej i szybciej dzięki Megaustawie
W ciągu ostatnich 8 lat w kraju wiele się zmieniło. Przede wszystkim od 2010 roku budowę ułatwia Ustawa o wspieraniu usług szerokopasmowych – tzw. Megaustawa. Jest ona wynikiem prac i uporu wielu ludzi, w tym ówczesnego Prezesa UKE. Trzeba pamiętać, że wówczas nikt nie rozmawiał o rynku infrastruktury telekomunikacyjnej w perspektywie dłuższym niż rok lub dwa, a co dopiero uwzględniając mające obowiązywać regulacje wskazywane przez UE.
Dzięki Megaustawie zmieniło się kilka istotnych kwestii. Najważniejszą w kontekście naszych rozważań jest ta, że obecnie budowa nawet kilkukilometrowego odcinka kanalizacji światłowodowej odbywać się może jako przyłącze i podlegać tylko zgłoszeniu budowy, co powoduje szereg ułatwień. Wprawdzie na znaczeniu straciło uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego, jednak w ogólnym rozrachunku jest łatwiej i szybciej, a przede wszystkim taniej.
Formalności do załatwienia
Podczas realizacji inwestycji ISP, który w tym momencie staje się Inwestorem, napotykać będzie szereg zmiennych, od wartości których zależy powodzenie inwestycji. Jedne zmienne zależą od zamawiającego, inne od wykonawcy, ale jest też cały szereg zmiennych zależnych od podmiotów nie związanych bezpośrednio z samą inwestycją, a obecnych w procesie inwestycyjnym. Na wiele z nich ma wpływ Starostwo, zaczynając od geodezji, przez nadzór budowlany, po wszelkiego rodzaju zarządy dróg, melioracji, czy na samym Staroście kończąc. To już jednak jest temat na osobną historię, o której szerzej można poczytać na portalu regulacje.com.pl i wkrótce na łamach niniejszego pisma. Wszystkie te zmienne powodują, że im inwestycja jest bardziej zaawansowana, tym Inwestor ma mniejsze pole negocjacyjne, przez co coraz mniej od niego zależy.
Budujemy linię
Żeby usystematyzować wiedzę i zagadnienia zdefiniujmy elementy składowe procesu inwestycyjnego:

  1. pomysł, potrzeba
  2. koncepcja
  3. analiza kosztów
  4. projekt
  5. wytyczenie i wykonanie
  6. inwentaryzacja
  7.  uruchomienie
  8. eksploatacja
  9. konfrontacja z innymi inwestycjami
  10. rozbiórka

Na ten czas nie zajmujmy się pkt. od 1. do 3. i przybliżmy sobie drugą część punktu 4., tj budowanie. Mając świadomość powstawania linii będzie nam łatwiej zaplanować, koordynować projekt lub napisać do niego wytyczne, co jest równie trudne jak samo projektowanie.
By wybudowana kanalizacja mogła być uważana za bezpieczną, to głębokość jej ułożenia powinna wynosić minimum 0,7 m w terenach zabudowanych, jednak pod drogami minimum 1,0 m. Wszędzie gdzie się da, układamy rury na głębokości min. 1,0 m, a pod rzeką – min. 1,5 m. Pod drogami utwardzonymi, na wjazdach do posesji, pod rzeką oraz przy zbliżeniach z drzewami warto zastosować rury ochronne np. RHDPE110/6,3 mm, układane metodą bezodkrywkową – przecisku lub przewiertu sterowanego.
Na całej długości ułożenia w ziemi kanalizację kablową należy oznaczyć taśmą ostrzegawczą w kolorze pomarańczowym, z napisem „UWAGA! KABEL ŚWIATŁOWODOWY” oraz rozważyć ułożenie kabla lokalizacyjno – sygnalizacyjny np. typu XzTKMXpw 2x2x0,6. Zawsze namawiam do stosowania podsypki i zasypki z czystego żwiru zasypowego, przynajmniej w miejscach zbliżeń, skrzyżowań z obecnym i przyszłym uzbrojeniem. Wspominane „przyszłe uzbrojenie“ jest właśnie najtrudniejsze w ocenie, a musi się odbyć już na etapie koncepcji sieci i wykonania projektu. A to dlatego, żeby jak najrzadziej występowało na etapie wykonywania prac budowlanych, bowiem wtedy jest najmniej czasu na zmiany.
Dostrzegajmy lokalne inwestycje
Aby nasza inwestycja mogła być trwała i użyteczna, ważne jest, by projektanci spędzali czas na budowie a wykonawcy u projektantów w ścisłym kontakcie z obsługą geodezyjną inwestycji. Atuty lokalności, takie jak np. przebudowy dróg lokalnych w miastach i miasteczkach, nie są dostrzegane przez duże firmy i telekomy, a warto jest wziąć pod uwagę.
Więcej na ten temat przeczytacie w następnym wydaniu. Już teraz jednak warto zwrócić na to uwagę, gdyż zanim gdzieś powstanie osiedle domów, czy zwarta zabudowa, wykonywane są prace związane z dostarczeniem energii, wody, odbiorem ścieków czy w końcu budową samej drogi dojazdowej. Jest więc czas na zsynchronizowanie się z którąś z inwestycji i zoptymalizowanie kosztów własnego przedsięwzięcia. Firmy ISP z sektora MŚP działają zwykle na terenie kilku gmin, czasem z kilku powiatów, co powoduje, że dość łatwo można z odpowiednim wyprzedzeniem odnaleźć się w zamierzeniach inwestycyjnych JST, np. poprzez przeglądanie BIP-ów. Tym bardziej, że coraz częściej dobrym zwyczajem jest publikowanie przez nich zamierzeń inwestycyjnych na swoich stronach www, co przyciąga inwestorów, a przecież o to właśnie chodzi w rozwoju lokalnym.
Podsumowanie
Budowę zaczynamy od projektu, który jest następstwem naszej potrzeby. Później przechodzimy do ustalania kosztów takiego przedsięwzięcia i zastanawiamy się nad rachunkiem jakości do ceny, przeglądem dostępnych systemów kanalizacji, studni i zasobników kablowych, samego okablowania i muf rozdzielczych, szaf dystrybucyjnych i wszystkiego, z czym będziemy się spotykać przy budowie i utrzymaniu sieci teletechnicznej. Dalszy ciąg poradnika już w kolejnym wydaniu magazynu Twój Internet. Zachęcam także do wskazywania interesujących Państwa tematów oraz przesyłania swoich uwag do poruszanych zagadnień.
Swoje pytania i uwagi prosimy wysyłać na adres: redakcja@twojinternet.pl
Druga część artykułu znajduje się w wersji drukowanej magazynu Twój Internet Professional, nr 3 oraz w wersji online – TUTAJ

Michał Matuszewski GR@P KIKE

 

przeczytaj najnowszy numer isporfessional

Najnowsze