Opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości a konkurencja

743

Na zlecenie Krajowej Izby Komunikacji Ethernetowej powstał raport przygotowany przez itB Legal zatytułowany „Opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego”. Przeanalizowano w nim problemy związane z zajęciem pasów drogowych dróg publicznych, ponoszone z tego tytułu opłaty oraz podatki, jakie telekomy musza płacić od nieruchomości. To wszystko wpływa na konkurencję na rynku szczególnie w sytuacjach, gdy zobowiązania do poszczególnych opłat nie są sprawiedliwie.

Wielu przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgłasza – także do KIKE – problemy związane z zajęciem pasów drogowych dróg publicznych w celu umiejscowienia w nich infrastruktury telekomunikacyjnej. Największą przeszkodą była często maksymalna wysokość opłat konieczna do ponoszenia z tego tytułu. Wiele inwestycji z tego powodu było nieopłacalnych.

Do tego dochodzą koszty ponoszone na utrzymanie infrastruktury w pasach drogowych. Operatory telekomunikacyjni musza co roku ponosić opłaty za umieszczenie ich infrastruktury w pasach drogowych oraz podatek od nieruchomości w przypadkach budowli telekomunikacyjnych.

Chociaż przepisy się zmieniają, to nadal pozostają niejednorodne dla rożnych operatorów. Art. 38 ustawy o drogach publicznych prowadzi do sytuacji, w której część telekomów zwolniona jest całkowicie z opłat za zajęcia pasa drogowego, pozostali uiszczają opłaty o różnej wysokości.

Dotychczas brakowało kompleksowego opracowania, które pokazuje jak wyglądają te różnice między operatorami. Teraz zmienia to raport „Opłaty za dostęp do pasa drogowego i podatek od nieruchomości, a konkurencja i rozwój rynku telekomunikacyjnego”. Prezentuje on nie tylko diagnozę problemów występujących w zakresie braku równości w korzystaniu z pasa drogowego, ale też proponuje nowy model poboru podatku od budowli telekomunikacyjnych.

Dodatkowym elementem wpływającym na rozwój inwestycji telekomunikacyjnych są regulacja prawnopodatkowe. Nie ma obecnie oddzielnego podatku dotyczącego infrastruktury telekomunikacyjnej. Podatek od nieruchomości dla budowli telekomunikacyjnych liczony jest tak samo jak podatek od innych budowli w działalności gospodarczej. Podstawa takiego opodatkowania liczona jest od pierwotnej wartości budowli. Prowadzi to czasem do sytuacji, w której coroczny podatek dochodzi do wysokości wartości całej budowli telekomunikacyjnej. Sytuacja ta wymaga wnikliwej analizy.

Dla zainteresowanych tematem dostępna jest pełna wersja raportu.

Źródło: okablowani.pl