Jak dostarczyć internet mimo sprzeciwu spółdzielni?

405

Służebność przesyłu, to sposób na dostarczenie internetu mimo sprzeciwu spółdzielni. Jak podaje „Rzeczpospolita” – firma, która dostarcza internet do budynku może po zerwaniu umowy przez wspólnotę iść do sądu i zażądać ustanowienia służebności przesyłu.
Kilka dni temu Naczelny Sąd Administracyjny wydał istotny dla wspólnot mieszkaniowych oraz firm, które dostarczają internet kablówkę i telefon wyrok. Okazuje się, że firma wbrew woli wspólnoty może świadczyć usługi właścicielom mieszkań, ale pod warunkiem, że zostanie sąd cywilny ustanowi na jej rzecz służebność przesyłu. Trzeba pamiętać, że dostępu do cudzej nieruchomości nie można wywalczyć na drodze administracyjnej.
Pewna spółka z Łodzi dostarczała internet jednej ze wspólnot. Ta po jakimś czasie zaproponowała jej zmianę warunków umowy. Spółka się nie zgodziła. Zażądała więc nowej umowy, która umożliwiałaby bezpłatny dostęp do budynku. Wtedy wspólnota rozwiązała umowę z firmą oraz zażądała, by usunęła swoje urządzenia z dachu budynku. Następnie odcięła jej prąd i zabroniła wstępu. Wspomniana firma odwołała się do prezesa UKE, który zwrócił jej wniosek. Dalsza walka toczyła się sądownie. Według Naczelnego Sądu Administracyjnego jeśli spółka dalej chce świadczyć usługi na rzecz właścicieli mieszkających w tym budynku, powinna domagać się ustanowienia na jej rzecz służebności przesyłu.
Źródło: „Rzeczpospolita”