Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych?

129

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji poleca stworzony przez Urząd Patentowy RP poradnik: „Jak bezpiecznie korzystać z nazw domen internetowych”. Skierowany jest głównie do małych i średnich przedsiębiorców.

Polecany przez PIIT poradnik stworzony jest przez dr Ireneusza Matusiaka, wieloletniego Prezes Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy PIIT  oraz dr Justynę Ożegalską – Trybalską,  Arbiter tego Sądu.

W poradniku znajdują się informacje o znaczeniu nazwy internetowej dla działalności MŚP, ale także o ochronie domeny czy naruszeniu praw osób trzecich przy rejestracji i korzystaniu z domeny.

Poradnik można pobrać ze strony Urzędu Patentowego RP.

Źródło: piit.org.pl