Internet Wszystkiego – nowa generacja łączności

241

Chociaż 5G wciąż jest w fazie rozwoju, a w wielu miejscach na świecie nie wprowadzono jeszcze nawet 4G, to naukowcy pracują już nad nowym rozwiązaniem. Technologie Beyond 5G oraz 6G będą oferować ultraszybkie prędkości i niezwykle małe opóźnienia przesyłania. Trendy wyznacza Japonia.

Najnowsze szacunki wskazują, że 6G będzie dostępne na szeroką skalę w 2030 roku. Umożliwi to nawet 100-krotnie szybsze przesyłanie informacji, a także mniejsze zużycie energii. Zwiększony ma zostać też zasięg, aby dostęp do sieci możliwy był nie tylko w terenach zurbanizowanych, ale też m.in. w kosmosie.

– 6G spowoduje, że świat cybernetyczny i realny się połączą. Ekosystem będzie oparty na integracji jeszcze bardziej niż poprzednie generacje sieci – mówi Nakamura Takehiro, dyrektor generalny działu promocji firmy NTT DOCOMO.

W grudniu 2020 roku Japonia utworzyła Konsorcjum Promocyjne Beyond 5G we współpracy z przedstawicielami przemysłu, środowiska akademickiego oraz rządu w ramach inicjatywy związanej z pracami nad 6G. Konsorcjum angażuje się również w działania promujące współpracę z podmiotami o podobnych celach na całym świecie, na przykład poprzez organizację międzynarodowej konferencji Beyond 5G w listopadzie 2021 roku.

Watanabe Nozomu, wiceprezes przedsiębiorstwa dostarczającego sprzęt sieciowy NEC, przyznaje, że błyskawiczny przeskok do świata z 6G jest niemożliwy. Przedsiębiorca jest zdania, że kluczem do rozwoju jest sprawne wdrożenie 5G.

Eksperci spekulują, że nowoczesne technologie przesyłania danych sprawią, że Internet Rzeczy (Internet of Things) zamieni się w Internet Wszystkiego (Internet of Everything).

Źródło: Reuters