Informatycy na samozatrudnieniu. Skarbówka nie kwestionuje takich umów

fot. Pixabay

Korzystacie z usług samozatrudnionych informatyków? Mamy dla was dobrą wiadomość. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej opowiedział się po stronie pracodawców. Urząd Skarbowy nie będzie kwestionował kontraktów podpisanych ze specjalistami IT o świadczenie usług.  

Firma z branży IT zatrudniająca ponad 160 osób wciąż rozwija swoją działalność i poszukuje nowych pracowników. Podczas rekrutacji okazywało się, że potencjalni kandydaci zamiast umowy o pracę woleli pracować na innych zasadach, ponieważ prowadzili 1-osobową działalność gospodarczą. Firma podpisała zatem z nimi umowę o świadczenie usług.

Aby jednak mieć pewność, że jej decyzja nie zostanie zakwestionowana, spółka wystąpiła o interpretację, aby potwierdzić, że nie miała obowiązku pobierać zaliczek od wypłacanych im wynagrodzeń.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z takim stanowiskiem. Przypomniał, że zgodnie z art. 5b ustawy o PIT przy pozarolniczej działalności gospodarczej konieczne jest spełnienie łącznie trzech warunków: zleceniobiorca musi ponosić odpowiedzialność wobec osób trzecich, musi ponosić ryzyko gospodarcze, a czynności nie mogą być wykonywane w miejscu i czasie wyznaczonym przez zlecającego.

Dyrektor KIS potwierdził w interpretacji, że skoro współpracownicy prowadzą działalność gospodarczą, to na wnioskodawcy nie ciążą obowiązki płatnika.

W drugiej interpretacji dyrektor KIS potwierdził, że przysługuje firmie prawo do odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez współpracowników.

W innej zaś interpelacji odnosi się do kwestii ograniczeń. W sytuacji, gdy firma zorganizuje imprezę integracyjną, to musi podzielić wydatki. Może odliczyć jedynie koszty poniesione na pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę.

Źródło: Rzeczpospolita