Inflacja w grudniu i całym 2022 roku

69
Skarbonka

Główny Urząd Statystyczny opublikował pełne zestawienie cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2022 r. Zgodnie z nim w minionym miesiącu inflacja wyniosła 16,6 proc., co jest drobną korektą w  stosunku do szybkiego szacunku, z godnie z którym miała wynieść 16,5 proc. Podano również komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W grudniu 2022 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych w porównaniu z analogicznym miesiącem roku 2021 wzrosły o 16,6 proc. W tym ceny towarów odnotowały wzrost o 17,6 proc., natomiast ceny usług o 13,4 proc.

W zestawieniu z miesiącem poprzednim – listopadem 2022 r. ceny wzrosły o 0,1 proc. W tym okresie ceny usług wzrosły o 0,9 proc, jednak ceny towarów spadły o 0,1 proc.

Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych miały ceny żywności. W ich przypadku inflacja wyniosła 21,5 proc. Także użytkowanie mieszkania i nośników energii to wzrost o ponad 20 proc, czyli 22,6 proc.

Najmniejszy wzrost cen pojawił się w kategorii zdrowie, gdzie było to tylko 9,3 proc.

Ogólnie kategoria łączności w grudniu 2022 roku odnotowała wzrost cen o 4,9 proc. Odpowiedzialny za to był wzrost cen usług telekomunikacyjnych o 5,2 proc. Jednak ceny sprzętu telekomunikacyjnego spadły o 3,1 proc.

Główny Urząd Statystyczny po opublikowaniu wszystkich szacunków inflacyjnych za poszczególne miesiące ubiegłego roku, opublikował również komunikat w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. Zgodnie z nim w całym 2022 roku inflacja wyniosła 14,4 proc.

Źródło: gov.pl

Czytaj także: