Inflacja osiągnęła 11 proc.

121

Główny Urząd Statystyczny opublikował wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 roku. Właściwie potwierdzają one tzw. szybki doczyt z początku miesiąca. Korekta jest nieznaczna, ale niestety w górę. Wtedy inflacja określona była na 10,9 proc. Obecnie to już 11 proc.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2021. roku wzrosły o 11 proc. W ten sposób przekraczamy kolejny próg inflacji.

Jeśli jeszcze rozbije się dane na ceny towarów i usług, to sytuacja wygląda jeszcze gorzej w przypadku cen towarów. Tutaj wzrost wyniósł 11,6 proc. W przypadku usług jest to 9,1 proc.

W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów wzrosły o 4,1 proc, a ceny usług o 0,8 proc. Ogółem daje to wzrost cen na poziomie 3,3 proc.

Największy wpływ na wskaźnik miały wyższe ceny transportu, które podniosły się o 17,5 proc. Ceny mieszkań wzrosły o 2,6 proc., żywność o 2,4 proc., a odzież i obuwie o 3,9 proc.

W telekomunikacji wzrost cen jest stosunkowo niski. Ceny usług wzrosły tu zaledwie o 3,4 proc., a sprzęt staniał aż o 7,2 proc. w stosunku do cen sprzed roku.

Źródło: stat.gov.pl