Inflacja 6,8 proc.

99

W październiku 2021 r. inflacja wyniosła 6,8 proc. rok do roku. W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny wzrosły o 1,1 proc.


Już we wcześniejszych szacunkach Główny Urząd Statystyczny podawał dane wskazujące na inflacje na poziomie 6,8 proc. i teraz się one potwierdziły. W zestawieniu mdm szacowany był wzrost 1,0 proc. i tutaj odchylenie jest niewielkie, bo ostatecznie wyniósł on 1,1 proc.

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych (wskaźnik CPI) ponownie przekroczył górną granicę odchyleń celu inflacyjnego. Rada Polityki Pieniężnej ustaliła go na poziomie 2,5 proc. plus/minus 1 punkt procentowy.

Według danych GUS najbardziej w październiku wzrosły ceny oleju napędowego – o 34,5 proc., benzyny – o 31 proc., a także oraz gazów ciekłych i pozostałych paliw do prywatnych środków transportu – o 53,1 proc.

Wzrosły też ceny mieszkań 0 2,0 proc., transportu – 2,3 proc. czy odzieży i obuwia – 3,2 proc. Także ceny żywności odnotowały wzrost, chociaż na niższym poziomie niż pozostałe wskaźniki – 0,5 proc.

Źródło:finanse.gazetaprawna.pl, tvn24.pl