TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

II konferencja Safety And Security

II konferencja Safety and Security

W dniach 19 – 21 marca 2014 r. w pięknym Hotelu Zamek w Pułtusku odbędzie się II Konferencja SAFETY AND SECURITY na bardzo interesujący temat: „Nowoczesne technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne służące bezpieczeństwu informacji i danych osobowych” pod patronatem honorowym Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Akademii Obrony Narodowej, Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem „POLALARM” oraz Polskiej Izby Systemw Alarmowych.

Panele tematyczne:

 • Bezpieczeństwo gospodarcze państwa – aktualne uwarunkowania.
 • Bezpieczeństwo informacji biznesowych a zagrożenia związane z przestępczością zorganizowaną i terroryzmem.
 • Cybernetyczny wymiar bezpieczeństwa narodowego.
 • Wsparcie kryptologiczne i cybernetyczne bezpieczeństwa narodowego.
 • Jawne i niejawne zdobywanie informacji. Kulisy i tajemnice działalności wywiadu gospodarczego.
 • Inwigilacja w społeczeństwie obywatelskim i informacyjnym – dylematy, wątpliwości, refleksje.
 • Zapewnienie ciągłości działania w firmie/instytucji – groźba kryzysu, utraty najważniejszych aktywów informacyjnych i zakłócenia kluczowych procesów biznesowych.
 • Standardy, procedury i systemy organizacyjne służące zapewnieniu bezpieczeństwa informacyjnego.
 • Socjotechnika jako narzędzie pozyskiwania nieuprawnionego dostępu do ochrony zasobów informacyjnych.
 • Wysokozaawansowane technologie softwarowe, systemy do inteligentnego zarządzania bezpieczeństwem technicznym, zastosowanie technologii RFID i biometrycznych.
 • Stan bezpieczeństwa informacji w polskich instytucjach oraz przedsiębiorstwach. Czy są powody do niepokoju?
 • Czy wdrażać procedury/standardy tajemnicy przedsiębiorstwa i innych informacji prawnie chronionych?
 • Prawne i praktyczne aspekty przetwarzania i transferu danych osobowych.
 • Zarządzanie ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji jako narzędzie doboru właściwych zabezpieczeń służących ich ochronie.
 • Stosowane techniki i metody minimalizacji ryzyka ataku socjotechnicznego.
 • Integracja systemów zabezpieczenia technicznego, elektronicznego i organizacyjnego, jako fundament budowy kompleksowego systemu bezpieczeństwa.
 • Systemy i urządzenia techniczne zapewniające bezpieczeństwo firmy/instytucji.
 • Monitoring wizyjny – wolność czy bezpieczeństwo. Projekt ustawy o monitoringu wizyjnym.
 • Na ile nowe technologie zagrażają czy pomagają bezpieczeństwu informacyjnemu?

Celem konferencji jest omówienie i zaprezentowanie najnowocześniejszych osiągnięć, przyszłościowych oraz innowacyjnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych, technologicznych dot. bezpieczeństwa informacji i danych osobowych.
Konferencja skierowana jest do właścicieli firm, kadry kierowniczej i zarządzającej przedsiębiorstw/instytucji, kierowników ochrony fizycznej i technicznej, pełnomocników ds. ochrony i infrastruktury krytycznej, administratorów bezpieczeństwa informacji, audytorów bezpieczeństwa, a także przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa informacjom i danym osobowym. Zapraszamy również producentów, projektantów, instalatorów i użytkowników systemów bezpieczeństwa oraz systemów alarmowych, a także osoby odpowiedzialne w firmach za ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa i wdrażanie SZBI (ISMS) zgodnego z normą ISO/IEC 27001.
Podczas konferencji zapoznamy Państwa z wybranymi nowościami służącymi poprawie bezpieczeństwa informacyjnego firm/instytucji. Obrady będą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy użytkownikami a projektantami, producentami i instytucjami nauko-badawczymi nt. nowej generacji systemów, innowacyjnych technologii i rozwiązań do zarządzania bezpieczeństwem informacyjnym, wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia, specjalistyczną wiedzę oraz know-how w tej dziedzinie.
Program konferencji będzie obejmował wiele zagadnień z zakresu bezpieczeństwa informacji i danych osobowych, monitoringu wizyjnego i szpiegostwa gospodarczego. Przekażemy wiedzę przydatną w podejmowaniu właściwych decyzji w profesjonalnym zarządzaniu bezpieczeństwem osób, obiektów, mienia i informacji, sprawowania nadzoru nad dostępem do tajemnic firmy, zapobiegania zamachom, przestępstwom i wykroczeniom. Podczas konferencji omówimy także najważniejsze zagadnienia dot. wdrażania i funkcjonowania tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie, organizowania oraz funkcjonowania ochrony fizycznej, prowadzenia działań w zakresie zapobiegania, rozpoznawania, wykrywania i analizowania stanu potencjalnych zagrożeń dotyczących ochrony informacji i danych osobowych.

Zaproszeni goście, eksperci i wykładowcy:

 • Andrzej Lewiński – Z-ca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • gen. Adam Rapacki – b. Wiceminister SWiA, Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspólnicy Sp. k.
 • gen. Krzysztof Bondaryk – b. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • gen. Paweł Pruszyński – b. Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • płk Jacek Mąka – b. Z-ca Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dyrektor bezpieczeństwa Orange
 • płk Maciej Hermel – b. Z-ca Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • prof. dr hab. inż. Piotr Sienkiewicz – Instytut Inżynierii Systemów Bezpieczeństwa AON
 • prof. dr hab. Aleksander Nawrat – Wiceprezes OBRUM – Polski Holding Obronny
 • prof. dr hab. Sławomir Zalewski – Pracownik naukowy Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie
 • prof. dr hab. Mariusz Kubiak – Zakład Bezpieczeństwa Państwa i Reagowania Kryzysowego UPH w Siedlcach
 • dr inż. Witold Pokora – Kierownik Zakładu Systemów Jakości i Zarządzania WAT
 • Mirosław Prokocki – Prezes Stowarzyszenia „POLALARM”
 • Marek Bąkowski – Wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji
 • Waldemar Malinowski – Przedstawiciel Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Henryk Dąbrowski – Pełnomocnik Zarządu Polskiej Izby Systemów Alarmowych
 • dr Marek Ryszkowski – Pełnomocnik ochrony w Alcatel-Lucent Polska
 • dr Dobrosław Mąka – Ekspert bezpieczeństwa teleinformatycznego
 • płk Dariusz Deptała – b. Radca Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
 • płk Wojciech Garstka – Europejski  ekspert ENISA
 • Grzegorz Kuta – Ekspert KSOIN z ochrony informacji niejawnych i bezpieczeństwa IT
 • Piotr Konieczny – Chief Information Security Officer, Niebezpiecznik.pl

Magazyn “Twój Interent” patronem medialnym

II KONFERENCJA SAFETY AND SECURITY

Weź udział w II Konfernecji Safety and Security  – JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?

 

KRAJOWE STOWARZYSZENIE
OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
www.ksoin.pl, e-mail: biuro@ksoin.pl
tel./fax 32 206 46 00/01

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...