TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

GUS podał wyniki firm zatrudniających 50 osób

Wynik finansowy netto przedsiębiorstw niefinansowych wyniósł 121,2 mld zł w 2019 r. i był wyższy o 7,5% w skali roku – podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując dane dotyczące firm zatrudniających 50 osób i więcej.

“Wynik finansowy brutto wyniósł 147,3 mld zł wobec 137,7 mld zł przed rokiem, a jego obciążenia ukształtowały się na poziomie 26,1 mld zł (wobec 25 mld zł). Wynik finansowy netto wyniósł 121,2 mld zł i był wyższy o 7,5% niż przed rokiem. Zysk netto wyniósł 143,6 mld zł i był wyższy o 4,2% od uzyskanego w 2018 roku, a strata netto wyniosła 22,4 mld zł i zmniejszyła się o 10,7%. Zysk netto wykazało 81,8% ogółu przedsiębiorstw (wobec 80,6% rok wcześniej), a uzyskane przez nie przychody stanowiły 87,6% przychodów z całokształtu działalności badanych przedsiębiorstw (wobec 85,9% przed rokiem)” – czytamy w komunikacie.

W przetwórstwie przemysłowym zysk netto odnotowało 83,2% jednostek (przed rokiem 82,3%), a udział uzyskanych przez nie przychodów w przychodach wszystkich podmiotów tej sekcji wyniósł 90,3% (wobec odpowiednio 89,9% przed rokiem), podano także.

Przychody z całokształtu działalności były wyższe o 5,6% od osiągniętych rok wcześniej, a koszty ich uzyskania wzrosły o 5,8%.

Wskaźnik poziomu kosztów dla ogółu przedsiębiorstw wyniósł 95,4% (wobec 95,5% przed rokiem). Wskaźnik rentowności sprzedaży brutto utrzymał się na niezmienionym poziomie – 4,6%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto zwiększył się z 4,5% do 4,6%. Wskaźnik rentowności obrotu netto utrzymał się na niezmienionym poziomie – 3,7%, podano także.

“Poprawę wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w informacji i komunikacji (z 4,1% do 7,5%), działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (z 3,6% do 6,7%), zakwaterowaniu i gastronomii (z 6,4% do 8%), administrowaniu i działalności wspierającej (z 3,2% do 4,1%), dostawie wody; gospodarowaniu ściekami i odpadami; rekultywacji (z 4,4% do 5,3%), budownictwie (z 3,7% do 4,0%), handlu; naprawie pojazdów samochodowych (z 2,1% do 2,3%), w pozostałej działalności usługowej (z 6,5% do 6,6%) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (z 2,9% do 3,0%). Osłabienie wskaźnika rentowności obrotu netto odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (z 6,6% do 2,6%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 5,3% do 4,8%), obsłudze rynku nieruchomości (z 6,3% do 5,8%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (z 4,5% do 4,3%)” – czytamy dalej w materiale.

Dane prezentowane w niniejszym opracowaniu dotyczą 17 739 przedsiębiorstw niefinansowych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób.

Źródło: ISBnews

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...