TECHNOLOGIA · CYBERBEZPIECZEŃSTWO · BIZNES

GUS: operatorzy a spis powszechy

W związku ze zbliżającym się spisem rolnym oraz narodowym spisem powszechnym skierowaliśmy do Głównego Urzędu Statystycznego pytania dotyczące obowiązku przekazania przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych danych abonentów na podstawie ustaw o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. i narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

W jakim stopniu przekazanie danych przez operatorów pomaga w spisach?

Dane przekazywane przez dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych będą służyły do realizacji Powszechnego Spisu Rolnego w roku 2020 oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. Dane o abonentach są niezbędne do wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza spisowego wśród tych osób, które nie dokonały samospisu internetowego. Zapewnienie optymalnej skuteczności wywiadu telefonicznego pozwoli ograniczyć koszty związane z realizacją wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie.

Czy wszyscy operatorzy, niezależnie od wielkości, są zobowiązani do przekazania danych?

Tak, przekazanie danych o abonentach na podstawie zapisów ustawy o PSR 2020 i NSP 2021 dotyczy wszystkich dostawców publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, bez względu na wielkość podmiotu.

W jakiej formie powinni to zrobić?

Do bezpiecznego przekazywania danych, określonych w ustawie, przez operatorów wykorzystywany będzie specjalnie opracowany system TransGUS. Strona informacyjna badania https://cs.stat.gov.pl/tele/ zawiera wszystkie niezbędne informacje o formie przekazania. W celu uzyskania uprawnień należy skontaktować się z GUS (adres: operatorzy@stat.gov.pl )

Czy operatorzy powinni czekać na jakieś wezwanie?

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych powinni sami zgłosić gotowość przekazania danych do GUS, wykorzystując adres podany w informacji na stronie internetowej GUS (operatorzy@stat.gov.pl )

Co dokładnie obejmują sprawozdania?

Zgodnie z pkt. 13 załącznika nr 3 do ustawy PSR 2020 dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1954, z późn. zm.) są podmiotami zobowiązanymi do przekazania według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. danych jednostkowych o abonentach będących osobami fizycznymi w zakresie:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) numer PESEL – w przypadku obywatela Rzeczypospolitej Polskiej;
3) numer telefonu kontaktowego, jeżeli jest dostępny;
4) adres zamieszkania i adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania:

a) kod TERYT województwa, jeżeli jest dostępny, i nazwę województwa,
b) kod TERYT powiatu, jeżeli jest dostępny, i nazwę powiatu,
c) kod TERYT gminy, jeżeli jest dostępny, i nazwę gminy,
d) identyfikator TERYT miejscowości, jeżeli jest dostępny, i nazwę miejscowości,
e) identyfikator TERYT ulicy, jeżeli jest dostępny, i nazwę ulicy,
f) numer budynku,
g) numer lokalu.

Jakie są konsekwencje jeśli ktoś nie zmieści się w terminie?

Główny Urząd Statystyczny jest nastawiony przede wszystkim na współpracę z gestorami. W sytuacji, gdy z uzasadnionych przyczyn podmiot nie jest w stanie przekazać danych w wyznaczonym terminie, jest proszony o przekazanie wyjaśnień, które będą rozpatrywane indywidualnie. Terminowe przekazanie danych będzie miało istotny wpływ na sprawną realizację spisu. W przypadku odmowy przekazania danych statystycznych, stanowisko podmiotu zobowiązanego będzie oceniane na gruncie art. 57 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 649
z późn. zm.)

Kiedy ponownie należy przekazać dane?

Dostawcy publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych zobowiązani są do ponownego przekazania do GUS danych w terminie do 26 lutego 2021 r. na podstawie ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775).

PRZECZYTAJ NAJNOWSZY NUMER isprofessional

Najnowsze

Narzędzia do obróbki kabli firmy Jonard w xbest.pl!

xbest.pl został dystrybutorem dużego, amerykańskiego producenta - firmy Jonard, który znany jest z wytwarzania...

Nie czekaj, dołącz do Lokalnych!

Wsparcie i łączenie sił przyświecają małym i średnim operatorom telekomunikacyjnym od dawna. Wspólne działania...

Gmail i nowy sposób odpowiadania na e-maile

Gmail wprowadza zmianę. Będzie to nowy sposób odpowiadania na e-maile. Dla fanów czatów, który...

Programy CAD – projektuj bez ograniczeń z ZWCAD

ZWCAD 2024 to intuicyjne i kompleksowe oprogramowanie CAD, które umożliwia użytkownikom tworzenie precyzyjnych rysunków...