EPIX w Czechach

EPIX – niezależny węzeł wymiany ruchu internetowego prowadzony przez ISP dla ISP – rozpoczął niedawno aktywne działania na terenie Czech.

Wraz z Level 3 uruchomił pierwsze dedykowane łącze 10G w relacji Katowice-Praga do CE Colo, najlepiej skomunikowanego i największego data center. Ta współpraca ma zapewnić dostępność połączeń na terenie Czech. Wynikiem wspomnianych działań jest: 1. uruchomienie styku z NIX.CZ – stowarzyszeniem operatorów ISP. Prowadzi ono największy węzeł wymiany ruchu w Czechach (w szczycie obsługuje ok. 360Gbps ruchu). Obecnie sieci dostępne w NIX będą rozgłaszane do użytkowników usługi KAT-Global. Mix. Ma to zapewnić skrócenie ścieżek do celów w Czechach. To też jeden z kroków, których celem jest uniezależnienie usług globalnych w Katowicach od sieci i węzłów krajowych; 2. początek współpracy w Programie Partnerskim NIX, dzięki czemu użytkownicy EPIX będą mogli zostać bezpośrednimi uczestnikami wymiany ruchu w NIX. Ta usługa przeznaczona jest dla dostawców treści, których odbiorcami są sieci/internauci w Czechach, Słowacji, Austrii, Francji, operatorów kolokacji i hostingu z Polski z odbiorcami treści w wymienionych krajach, specyficznych ISP, dla których ważny jest kontakt z południem Europy; 3. rozwój usług transgranicznych. W planach EPIX-u są m.in.: transmisja międzynarodowa L2 Polska-Czechy oraz Słowacja, Węgry, Austria i Niemcy, dostęp do globalnych operatorów z POP w Czechach oraz dostęp do OpenPeeringuEPIX zdalnymi portami w Czechach.