Duże firmy chcą powierzyć operatorom bezpieczeństwo IT

427
Businessman walking on a cable network

Z badania ICAN Research, które na zlecenie Orange Polska zostało zrealizowane wśród 336 dużych firm i korporacji wynika, że już co trzecia duża firma w Polsce korzysta z outsourcingu bezpieczeństwa IT, natomiast co dziesiąta w całości powierza obszar bezpieczeństwa zewnętrznym podmiotom. Takie firmy najczęściej współpracują z wyspecjalizowanymi dostawcami (52 procent), a znacznie rzadziej korzystają z niezależnych konsultantów/specjalistów (27 procent).
38 procent, czyli co trzeci badany, jest zdania, że operator telekomunikacyjny może pełnić rolę dostawcy w obszarze bezpieczeństwa IT. Na taką współpracę są najczęściej gotowi prezesi firm oraz przedstawiciele sektora handlu. Co druga firma, korzystająca z outsourcingu bezpieczeństwa, rozważyłaby firmę telekomunikacyjną, jako wsparcie w zakresie bezpieczeństwa IT.
Źródło: www.telko.in