DSA już obowiązuje

Obowiązują już przepisy unijnej regulacji –DSA. To akt o usługach cyfrowych. Największe platformy internetowe maja teraz obowiązek wzmocnienia procesu rozpatrywania skarg użytkowników.

Unijne rozporządzenie ma na celu większe bezpieczeństwa użytkowników, ale również transparentność działań platform internetowych, powstanie odpowiednich narzędzi moderowania treści oraz odpowiedzialne podejście do zamieszczanych na platformach reklam. Działania podejmowane przez gigantów mają prowadzić do ochrony danych osobowych użytkowników i udostępnienia im skutecznych mechanizmów skarg i odwołań.

W DSA – Digital Services Act uwzględniono propozycje zgłoszone przez Polskę. Jest to chociażby zagwarantowanie w przepisach unijnych jasnych kryteriów usuwania treści z internetu czy sprawna procedura odwoławcza przy zablokowaniu konta.

Zmiany wprowadzone przez DSA

Akt o usługach cyfrowych to:
– jasne i przystępnie napisane informacje o ograniczeniach w publikowaniu treści,
– dostępne środki odwoławcze dla użytkowników
– proste formułowanie uzasadnienia zablokowania lub usunięcia danej treści lub konta,
– wewnętrzne systemy rozpatrywania skarg dające użytkownikom dostęp do bezpłatnego, elektronicznego  systemu rozpatrywania skarg wraz z informacją zwrotną od platformy o sposobie rozstrzygnięcia takiej skargi.

Od każdej decyzji platformy będzie przysługiwało odwołanie, a platforma musi je rozpatrzeć  w ramach wewnętrznego systemu rozpatrywania skarg.

W przypadku zablokowania treści czy konta użytkownik, którego dotyczy sytuacja, będzie dostawał informację o powodach tej decyzji. Jednocześnie zostanie poinformowany o możliwościach odwoławczych.

Każdy może również zgłosić skargę na treści nielegalne. W przypadku treści związane z nienawiścią czy przemocą można to zgłosić, a platforma musi zareagować na zgłoszenie.

Na stronie można znaleźć informacje dotyczące mechanizmów odwoławczym w ramach platformy Facebook.

Sposoby korzystania z mechanizmów zgłaszania nielegalnych treści opublikował u siebie sam Facebook.

<a href=”https://www.facebook.com/help/2214522878809427/?helpref=hc_fnav” target=”_blank” rel=”noreferrer noopener”> Facebook</a></strong>.